Úvodní stránka

Poslední novinky


Všechny novinky »


Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků.

Budova školy Hlinecká po rekonstrukci Budova školy na Vinařického náměstí

Od září 1996 vyučujeme na Hlineckém sídlišti a v historické budově na Vinařického náměstí. Snažíme se pro děti vytvořit příjemné prostředí, které by je inspirovalo k touze po poznání. Přáli bychom si, aby děti do naší školy chodily rády.

 

S jakýmikoliv dotazy, týkající se výuky či její organizace, se můžete s důvěrou obrátit na naše pedagogy nebo přímo na vedení školy.

 

Kontaktní informace

Základní škola Týn nad Vltavou
Hlinecká

Komenského 748
375 01 Týn nad Vltavou
Telefon: 385 731 440, 604 216 500
E-mail: zshlinecka@volny.cz

Další kontakty…