Školní družina navštívila záchrannou zdravotní službu

Návštěva zdravotnické záchranné služby V pondělí 20. května navštívily děti ze školní družiny ZŠ Hlinecké polikliniku v Týně nad Vltavou. Ale nebojte, naštěstí se nikomu nic nestalo. Dětí se ujala dvoučlenná posádka zdravotnické záchranné služby, aby je seznámila s náplní své práce a předvedla jim techniku používanou k záchraně osob.

Děti neskrývaly své nadšení a vše si musely vyzkoušet nebo alespoň osahat. Prohlédly si celou sanitku zevnitř i z venku. Některé děti se i pár metrů svezly. Zjistily při tom, že když se jim něco stane, tak nemusí mít ze záchranářů ani sanitky strach. Záchranářům, paní Ireně Bromové a panu Pavlu Bromovi, děkujeme, že nám věnovali svůj čas a přiblížili nám jejich náročnou práci.

Bc. Hana Matějovská a kolektiv vychovatelek ŠD ze ZŠ Hlinecká v Týně nad Vltavou.