Stali se z nás čtenáři!

1.B ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

V úterý 28.5.2024 jsme se s prvňáčky vydali do Městské knihovny v Týně nad Vltavou. Čekaly tam na nás paní knihovnice a několik rodičů, kteří se této slavnostní chvíle mohli zúčastnit s námi.

Školní rok uběhl jako voda, malí prvňáčci už znají celou abecedu a vše si zvládnou sami přečíst. A takový pokrok se musí řádně oslavit. Jak jinak než Pasováním na čtenáře a čtenářky.

Nejdříve však děti musely splnit několik úkolů. Poznat pohádky podle obrázků nebo z úryvků a přečíst kousek z knížky před obecenstvem pro ně nebylo nic těžkého. Všechno hravě zvládly.

Potom složily slib Rytíře řádu čtenářského. Pro vzpomínku si domů odnesly zajímavou knížku „Kouzelné brýle“od Z. Pospíšilové, pamětní medaili a Čtenářský glejt.
Složením čtenářského slibu se zavázaly, že se ke knihám budou chovat ohleduplně a s láskou.

Pasování prvňáčků se vydařilo, a tak zbývá jen popřát malým čtenářům, aby přečetli hodně krásných a zajímavých knížek a čtení je bavilo.

Mgr. Edita Jindřichová, tř.uč.