Novinky

Provoz školní družiny v době vánočních prázdnin

V době vánočních prázdnin 23.12.2019 – 03.01.2020 bude provoz školní družiny přerušen.

Diplom – turnaj ve futsalu

Virtuální brýle ve výuce žáků ZŠ Hlinecká

Celý listopad jsme měli možnost v naší třídě zkoušet virtuální brýle Class VR od společnosti AV Media. A bylo to super! Ovládání brýlí bylo snadné, v obsahu jsme se posouvali nakloněním hlavy a svůj výběr jsme potvrdili palcem nahoru. Pokračování článku 

Projekt OP VVV úspěšně zakončen

Na konci prázdnin, v srpnu 2019, byl ukončen vzdělávací projekt OP VVV I – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání na naší základní škole. Projekt byl realizován dva roky, bylo podpořeno více jak 50% žáků. V rámci projektu byly plněny tyto aktivity: doučování žáků, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, byli vzděláváni pedagogové školy. Pokračování článku 

Úspěchy ZŠ Hlinecké ve stolním tenisu

Bylo úterý, 6:30 ráno. Se smíšenými pocity jsme nastoupili do autobusu a vydali se směrem do Českých Budějovic na okresní kolo ve stolním tenisu. Pokračování článku 

Lípa svobody na ZŠ Hlinecké

Je středa 27. 11., je deset hodin a žáci se spolu se svými učiteli shromáždili na školním víceúčelovém hřišti. Důvodem shromáždění je významná akce – zasazení „Lípy svobody“ k připomenutí listopadových událostí roku 1989. Uplynulo 30 let od vzniku naší demokratické společnosti. V krátkosti byly připomenuty události listopadových dnů před třiceti lety. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká a Jihočeská univerzita Č. Budějovice

Naše škola se zapojila do projektu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, cílem projektu byla „Podpora rozvíjení informatického myšlení“. Škola v projektu ověřovala učebnici – Programování ve SCRATCHI pro žáky 2. stupně základní školy. Výuka probíhala v 7. třídě v předmětu Informatika dle ověřované učebnice, hodiny výuky byly vedeny paní uč. Mgr. Hanzlíkovou. Pokračování článku 

Burza škol na ZŠ Hlinecká

Tak už tu máme zase konec kalendářního roku a je čas bilancovat. Žáci naší 9.A a 9.B stojí před důležitým rozhodnutím. Jakou střední školu či učiliště si mám vybrat? A zvolím dobře? Snažíme se jim tehdy pomoci. Už od začátku školního roku seznamujeme s nabídkou škol středního vzdělávání podle údajů Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce. Informujeme je i o poptávce podniků a situaci na trhu práce. Pokračování článku 

Advent na ZŠ Hlinecké

Na naší škole se již stalo tradicí pečení adventních perníkových věnců. V rámci předmětu „domácnost“ si žáci 7. třídy upekli překrásné perníkové věnce. Ty pak ozdobili bílkovou polevou, čtyřmi svíčkami a mašličkami. Pod rukama jim tak vznikly skvostné výtvory, které budou zdobit v adventní době jejich domovy. Pokračování článku 

Akce na prosinec 2019

 • 3.12.2019 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 3.12.2019 13:30 Školení v jazykové učebně „SMART CLASS“
 • 3.12.2019 13:00 ŠD II. oddělení – návštěva muzea
 • 4.12.2019 8:00 2. B návštěva z SPC /podpůr.opatření/
 • 4.12.2019 8:00-9:40 Preventivní program – 8.A
 • 6.12.2019 8:00 Čerti a Mikuláš na škole – 9.AB
 • 6.12.2019 8:00 Školení ŠMP v Č. Budějovicích
 • 9.12.2019 8:00 Projektové vyučování – NJ
 • 9.12.2019 8:00 Ukázková hodina 1.A
 • 9.12.2019 Futsal – Písek 6. – 7. ročník
 • 9.12.2019 13:00 ŠD I. oddělení – návštěva muzea
 • 10.12.2019 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 10.12.2019 8:00 Návštěva Gymnázia – 9.roč. /10 žáků/ (udržitelnost projektu)
 • 10.12.2019 8:00 Ukázková hodina 1.B
 • 10.12.2019 13:00 ŠD IV. oddělení – návštěva muzea
 • 12.12.2019 8:00 – 12:30 „Vánoční sportovní den“ – 6.–9. ročník
 • 13.12.2019 8:00 – 11:40 „Vánoční sportovní den“ – 1.–5. ročník
 • 13.12.2019 8:00-11:40 Prevence – IZS Městská policie 6.–9. roč. /po ročnících, bude upřesněno/
 • 16.12.2019 Futsal – Písek 8.–9. ročník
 • 16.12.2019 8:00 – 11:40 BRUSLENÍ – Veselí n/Luž. – 3. – 5. roč. /bruslení 9 – 11 hod., cena bude upřesněna/
 • 16.12.2019 13:00 ŠD I. oddělení – vánoční besídka
 • 17.12.2019 8:00 Zdravá pětka – 6.A
 • 17.12.2019 10:00 Zdravá pětka – 6.B
 • 17.12.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 17.12.2019 13:00 ŠD II. oddělení – vánoční besídka
 • 18.12.2019 8:00 – 11:40 BRUSLENÍ – Veselí n/Luž. – 6.–9. /bruslení 9 – 11 hod., cena bude upřesněna/
 • 18.12.2019 13:00 ŠD IV. , III. oddělení – vánoční besídka, Vin. škola
 • 19.12.2019 8:00 Zdravá pětka – 9.A
 • 19.12.2019 10:00 Zdravá pětka – 9.B
 • 19.12.2019 11:55 Zdravá pětka – 8.A
 • 19.12.2019 ODPADÁ ODPOLEDNÍ VÝUKA
 • 20.12.2019 Zkrácena výuka – 1. stupeň 11:40 /třídní vánoční besídky/
 • 20.12.2019 Zkrácena výuka – 2. stupeň 12:35 /třídní vánoční besídky/ od 4. vyuč.hodiny
 • 23.12.2019 – 3.1.2020 vánoční prázdniny
 • 6.1.2020 (pondělí) zahájeno vyučování