Novinky

VYHLAŠUJI AKCI „HLINKY ŠIJÍ ROUŠKY“

Pěkný den,

všichni vnímáme to, co se děje dnes ve světě a kolem nás. Statisíce
nakažených, tisíce mrtvých jen pás set kilometrů od našich hranic, situace se
neustále zhoršuje. U nás, se zdá, že jsme daný vývoj dokázali alespoň trochu
zvrátit včasným zásahem naší vlády. Hrozba je ale stále ve vzduchu. Mezi námi
se pohybují stále lidé, kteří jsou nakažení, neví o tom a nemoc mohou šířit dál.
Proto je potřeba omezit pohyb venku a mezi lidmi. V případě, že ale není zbytí,
je potřeba chránit sebe i okolí rouškou přes ústa a nos. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na lyžích v Rakousku

Na začátku března se uskutečnil lyžařský kurz žáků 7. až 9. ročníků naší hlinecké základní školy. Žáci se svými lyžařskými instruktory poprvé vyrazili na lyžařský kurz do zahraničí. Očekávání a těšení před samotným odjezdem mírně kazil šířící se „koronavir„, který nám všem dělal velké starosti. Pokračování článku 

Žáci ZŠ Hlinecká na návštěvě v SPŠ Volyně

Každoročně v listopadu pořádáme burzu středních škol a pravidelně se na ní setkáváme se zástupci SPŠ Volyně. Setkali jsme se i loni v listopadu a obdrželi jsme pozvání na takzvaný Den s alternativními zdroji energie od tamějšího výchovného poradce Mgr. Pilíka. Pokračování článku 

Diplomy – módní návrhář

Diplom 1

Diplom 2

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

  1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
  2. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a přednostně také bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole.
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělánízápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy (viz níže), případně si vyzvednout v kanceláři školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
  4. Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ    8:00 – 11:00 hod).
  5. Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
  6. Registrační číslo žáka obdrží zákonní zástupci prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
  7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 15. 5. 2020, předpokládaný termín zveřejnění je ve čtvrtek 7. 5. 2020 (registrační čísla přijatých žáků budou uvedena na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy). Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech žáků, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.
  8. V případě, že byl dítěti doporučen školským poradenským zařízením a dětským lékařem odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (viz níže), podepište a zašlete společně s nutnými přílohami poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
  9. Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro žáky a zákonné zástupce setkání se zapsanými dětmi.
  10. Pro další informace volejte na telefonní čísla: 385731440, 604216500

ředitelka školy: 725032581

zápisní lístek 2020_21

žádost o přijetí 2020_21

žádost o odklad 2020_21

Ošetřovné dítěte

ČSSZ vydala informace k ošetřovnému na stránkách ČSSZ 

Příloha k ošetřovnému

Co poslali žáci

Co poslali žáci 2

Co poslali žáci 3

VYHLAŠUJI AKCI: HLINKY ŠIJÍ ROUŠKY

Pěkný den,

všichni vnímáme to, co se děje dnes ve světě a kolem nás. Statisíce nakažených, tisíce mrtvých jen pás set kilometrů od našich hranic, situace se neustále zhoršuje. U nás, se zdá, že jsme daný vývoj dokázali alespoň trochu zvrátit včasným zásahem naší vlády. Hrozba je ale stále ve vzduchu. Mezi námi se pohybují stále lidé, kteří jsou nakažení, neví o tom a nemoc mohou šířit dál. Proto je potřeba omezit pohyb venku a mezi lidmi. V případě, že ale není zbytí, je potřeba chránit sebe i okolí rouškou přes ústa a nos. Pokračování článku 

Zajištění výuky žáků po dobu uzavření školy

Vážení rodiče a žáci naší školy, 

po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů budou až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky příp. jinými způsoby on-line komunikace. Zaslané učivo a studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.  Věnujte tudíž zaslaným materiálům pozornost.  

V těchto dnech by vás měli kontaktovat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Pokud se tak nestane do pondělí 16. 3. 2020, spojte se s třídním učitelem prostřednictvím email adresy /kontakt na webových stránkách školy/, případně zavolejte do kanceláře školy /385731440, 604216500/.

Připomínáme, že všichni žáci naší školy mohou využívat server „Pro školy“ (www.proskoly.cz),kde jsou k dispozici různé testy např. matematika, čtenářská gramotnost, angličtina pro nejmenší, paměťové testy, kvízy atd. Přístupové údaje obdrželi žáci již na začátku školního roku. V případě ztráty těchto přístupových údajů kontaktujte svého třídního učitele, hesla vám sdělí.  

vedení školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY – SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Bezpečnostní rada státu dnes 10.03.2020 rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Od zítřka 11.03.2020 (středa) až do odvolání nebudou žáci chodit do školy z důvodu opatření proti novému koronaviru. Aktuální situaci sledujte na webových stránkách školy, města, případně v celostátním zpravodajství.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení (školy) je možné si vyzvednout v kanceláři školy.

vedení školy