Novinky

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Vedení školy spolu se svými pedagogy děkuje všem zákonným zástupcům, kteří zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu pro školní rok 2022/2023. Vážení rodiče, vyjádřili jste důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole, čehož si všichni velmi vážíme.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecké

Měsíc duben je již několik let ve znamení zápisů do 1. tříd. Na naší škole probíhal zápis hned první a druhý dubnový den. Po dvouleté odmlce /z důvodu covidové pandemie/mohli do školy přijít budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů, zápis probíhal podle obvyklých zvyklostí a to nám všem dělalo velkou radost. Pokračování článku 

Náhradní termín zápisu dětí do 1. tříd

Náhradní termín zápisu dětí do 1. tříd proběhne v pátek 8. 4. 2022 od 12:00 do 14:00 hodin.

Rodiče se budou hlásit s „budoucím prvňáčkem“ v ředitelně Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká.

Plán na duben 2022

 • 1.4. 13:00 – 17:00 Zápis do 1. tříd
  • výuka zkrácena: 1.stupeň ukončí výuku 11:40 hod.
  • 2.stupeň ukončí výuku 12:35 hod.
 • 2.4. 9:00 – 12:00 Zápis do 1. tříd
 • 5.4. 8:00 Plavecký výcvik 3.AB
 • 6.4. Bariérový den 3.AB
 • 11.4.-12.4. Dopravní výchova – teorie 4.AB /MP Týn n/Vlt.-bude upřesněno/
 • 12.4. 8:00 Plavecký výcvik 3.AB
 • 12.4. 13:30 – 14:30 ŠD I.+IV. odd. „Bezpečnost a prevence“
 • 13.4. 8:00 Cassiopeia 2.A „Jak se žije na skládce“
 • 10:00 Cassiopeia 2.B „Jak se žije na skládce“
 • 13.4. 13:30-14:30 ŠD II.+III.odd. „Bezpečnost a prevence“
 • 14.4. Velikonoční prázdniny žáků
 • 15.4. Velký pátek – svátek
 • 18.4. Velikonoční pondělí
 • 19.4. Exkurze Č. Krumlov 8.A
 • 19.4. 8:00 Plavecký výcvik 3.AB
 • 21. – 22. 4. Polsko – Osvětim,Krakov 8.-9.
 • 26.4. 8:00 Dopravní soutěž mladých cyklistů,TýnI.kategorie + II.kategorie dle propozic
 • 27.4. 8:00 O pohár Městské policie – Týn 4.AB, smíšená družstva žáků 4.roč. dle propozic
 • 27.4. 8:00 Ukázková hodina – 2.A
 • 29.4. Mladý zahrádkář – ČB

Den otevřených dveří 23. 3. 2022

Vážení rodiče a příznivci školy, srdečně vás zveme na

Den otevřených dveří

23. 3. 2022
10:00 – 16:00 hodin

Akce na březen 2022

 • 1. 3. – 4. 3. JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 7.3. 8:00 zahájení výuky po jarních prázdninách
 • 8. 3. 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 9. 3. 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků MŠ Hlinky
 • 10. 3. 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků MŠ Dewetterova
 • 15.3. 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 15. 3. 9:00 1.A „Výuka nanečisto“ – děti z MŠ Hlinky
 • 16. 3. 9:00 1.B „ Výuka nanečisto“ – děti z MŠ Hlinky
 • 21. 3. 13:00-14:30 Hledání pokladu – ŠD I.odd.
 • 22. 3. 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 22. 3.
  • 9:00 1. A „Výuka nanečisto“ MŠ Hlinky
  • 10:00 1. B „ Výuka nanečisto“ MŠ Dewetterova
 • 22. 3. 13:00-14:30 Hledání pokladu – ŠD III.,IV.odd.
 • 23. 3. 10:00 – 16:00 „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
 • 24. 3. – 25. 3. Dvoudenní pobyt – Dřípatka – 7.A,7.B
 • 24. 3. 13:00-14:30 Hledání pokladu – ŠD II. odd.
 • 28. 3. 8:00 OK olympiády v ČJ – ČB
 • 29. 3. 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • ZÁPIS DO 1. TŘÍD
  • 1. dubna (pá) 13:00 – 17:00
  • 2. dubna (so) 9:00 – 12:00

Co čeká prvňáky v září 2022 na ZŠ Hlinecká?

Milí budoucí prvňáčci, v září vás čeká nástup do naší školy. Ale již v tuto dobu se můžete přijít s rodiči podívat a prohlédnout si prostředí školy, kde se budete učit. Dne 23. 3. 2022 je plánován „Den otevřených dveří“ od 10,00 do 16,00 hodin. V tento den si můžete vyzkoušet mimo jiné i úkoly, které plní letošní prvňáčci, můžete si prohlédnout třídy, tělocvičny, odborné učebny, školní družiny a rádi zodpovíme i vaše zvídavé otázky. Na webových stránkách www.zshlinecka.cz vám nabízíme „virtuální prohlídku naší školy“. Pokračování článku 

Maškarní karneval ve ŠD ZŠ Hlinecká

Děti ze ŠD se na maškarní karneval připravovaly několik dní předem. Vyráběly škrabošky a masky na obličej i nafukovaly balónky, kterými si vyzdobily školní družiny. V úvodní promenádě se masky představily slovem a zároveň se vyhlásila soutěž o nejhezčí masku. Dále přišly na řadu sportovní soutěže, kde si děti vyzkoušely svoji rychlost, obratnost a šikovnost. Nechyběl ani tanec, který se prolínal celým karnevalem. Na závěr každá maska dostala malou sladkou odměnu, ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Hlavně si všichni odnesli domů spoustu veselých zážitků a dojmů.

Marcela Ratajová
vychovatelka ŠD

Gratulujeme naší žákyni ke 2. místu v soutěži Talent Jihočeského kraje 2021“

Naše žákyně Zuzana Hrubá se věnuje již od 1. třídy latinsko-americkým a standardním tancům. Dosáhla se svým tanečním partnerem řady úspěchů na republikových i mezinárodních soutěžích, jsou vicemistry ČR ve standardních tancích a také členy Národního reprezentačního týmu ČR. Zuzka věnuje tanci spoustu času, přesto i školu zvládá výborně a dosahuje vynikajících studijních výsledků. V soutěži Talent Jihočeského kraje za rok 2021 byla v kategorii umělecké – taneční oceněna 2. místem.

Gratulujeme k dalšímu krásnému úspěchu!

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Stavíme sněhuláky na ZŠ Hlinecké

Letos uplyne devadesát let od založení firmy dánského truhláře, který ve své dílničce vyráběl hračky, které označil slovem Lego. Za ta dlouhá léta změnily kostky svůj tvar i materiál. Dřevěné kostky byly nahrazeny plastovými a dnešní tvar je popsán jako dutá obdélníková kostka s výstupky na horní straně a kruhovými trubičkami na straně spodní. Pokračování článku