Novinky

Úspěchy ZŠ Hlinecké ve stolním tenisu

Bylo úterý, 6:30 ráno. Se smíšenými pocity jsme nastoupili do autobusu a vydali se směrem do Českých Budějovic na okresní kolo ve stolním tenisu. Pokračování článku 

Lípa svobody na ZŠ Hlinecké

Je středa 27. 11., je deset hodin a žáci se spolu se svými učiteli shromáždili na školním víceúčelovém hřišti. Důvodem shromáždění je významná akce – zasazení „Lípy svobody“ k připomenutí listopadových událostí roku 1989. Uplynulo 30 let od vzniku naší demokratické společnosti. V krátkosti byly připomenuty události listopadových dnů před třiceti lety. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká a Jihočeská univerzita Č. Budějovice

Naše škola se zapojila do projektu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, cílem projektu byla „Podpora rozvíjení informatického myšlení“. Škola v projektu ověřovala učebnici – Programování ve SCRATCHI pro žáky 2. stupně základní školy. Výuka probíhala v 7. třídě v předmětu Informatika dle ověřované učebnice, hodiny výuky byly vedeny paní uč. Mgr. Hanzlíkovou. Pokračování článku 

Burza škol na ZŠ Hlinecká

Tak už tu máme zase konec kalendářního roku a je čas bilancovat. Žáci naší 9.A a 9.B stojí před důležitým rozhodnutím. Jakou střední školu či učiliště si mám vybrat? A zvolím dobře? Snažíme se jim tehdy pomoci. Už od začátku školního roku seznamujeme s nabídkou škol středního vzdělávání podle údajů Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce. Informujeme je i o poptávce podniků a situaci na trhu práce. Pokračování článku 

Advent na ZŠ Hlinecké

Na naší škole se již stalo tradicí pečení adventních perníkových věnců. V rámci předmětu „domácnost“ si žáci 7. třídy upekli překrásné perníkové věnce. Ty pak ozdobili bílkovou polevou, čtyřmi svíčkami a mašličkami. Pod rukama jim tak vznikly skvostné výtvory, které budou zdobit v adventní době jejich domovy. Pokračování článku 

Akce na prosinec 2019

 • 3.12.2019 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 3.12.2019 13:30 Školení v jazykové učebně „SMART CLASS“
 • 3.12.2019 13:00 ŠD II. oddělení – návštěva muzea
 • 4.12.2019 8:00 2. B návštěva z SPC /podpůr.opatření/
 • 4.12.2019 8:00-9:40 Preventivní program – 8.A
 • 6.12.2019 8:00 Čerti a Mikuláš na škole – 9.AB
 • 6.12.2019 8:00 Školení ŠMP v Č. Budějovicích
 • 9.12.2019 8:00 Projektové vyučování – NJ
 • 9.12.2019 8:00 Ukázková hodina 1.A
 • 9.12.2019 Futsal – Písek 6. – 7. ročník
 • 9.12.2019 13:00 ŠD I. oddělení – návštěva muzea
 • 10.12.2019 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 10.12.2019 8:00 Návštěva Gymnázia – 9.roč. /10 žáků/ (udržitelnost projektu)
 • 10.12.2019 8:00 Ukázková hodina 1.B
 • 10.12.2019 13:00 ŠD IV. oddělení – návštěva muzea
 • 12.12.2019 8:00 – 12:30 „Vánoční sportovní den“ – 6.–9. ročník
 • 13.12.2019 8:00 – 11:40 „Vánoční sportovní den“ – 1.–5. ročník
 • 13.12.2019 8:00-11:40 Prevence – IZS Městská policie 6.–9. roč. /po ročnících, bude upřesněno/
 • 16.12.2019 Futsal – Písek 8.–9. ročník
 • 16.12.2019 8:00 – 11:40 BRUSLENÍ – Veselí n/Luž. – 3. – 5. roč. /bruslení 9 – 11 hod., cena bude upřesněna/
 • 16.12.2019 13:00 ŠD I. oddělení – vánoční besídka
 • 17.12.2019 8:00 Zdravá pětka – 6.A
 • 17.12.2019 10:00 Zdravá pětka – 6.B
 • 17.12.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 17.12.2019 13:00 ŠD II. oddělení – vánoční besídka
 • 18.12.2019 8:00 – 11:40 BRUSLENÍ – Veselí n/Luž. – 6.–9. /bruslení 9 – 11 hod., cena bude upřesněna/
 • 18.12.2019 13:00 ŠD IV. , III. oddělení – vánoční besídka, Vin. škola
 • 19.12.2019 8:00 Zdravá pětka – 9.A
 • 19.12.2019 10:00 Zdravá pětka – 9.B
 • 19.12.2019 11:55 Zdravá pětka – 8.A
 • 19.12.2019 ODPADÁ ODPOLEDNÍ VÝUKA
 • 20.12.2019 Zkrácena výuka – 1. stupeň 11:40 /třídní vánoční besídky/
 • 20.12.2019 Zkrácena výuka – 2. stupeň 12:35 /třídní vánoční besídky/ od 4. vyuč.hodiny
 • 23.12.2019 – 3.1.2020 vánoční prázdniny
 • 6.1.2020 (pondělí) zahájeno vyučování

Další naše úspěchy

Naše úspěchy

ODPOLEDNE S MĚSTSKOU POLICIÍ NA ZŠ HLINECKÉ

Ve čtvrtek dne 10. 10. navštívili strážníci Městské policie Týn nad Vltavou děti ze školní družiny ZŠ Hlinecké. Zajímavé odpoledne se konalo na školním hřišti, strážníci seznámili děti s náplní práce městské policie, nechyběla ukázka technického vybavení a pomůcky, které používají strážníci při službě. Pokračování článku 

PRÁCE S ROBOTIKOU NA ZŠ HLINECKÉ

Jsme žáky 9. ročníku na ZŠ Hlinecké a v hodinách informatiky se učíme programovat a řídit provoz robotů. Učíme se na tzv. „OZOBOTECH“ a ještě pracujeme s elektrolegem. Základy robotiky spočívají v programování pohybu robota pomocí čtyř barev. Různé sestavení barev určuje různé pohyby. Při hodině pracujeme většinou ve dvojicích nebo ve trojicích a robota můžeme přeprogramovávat na různé barvy. Pokračování článku