Ředitelské volno ve dnech 25. a 26. 10. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke zhoršující se situaci – COVID 19, především nárůstu počtu nakažených, doporučila KHS, hejtman JČK, OŠMT KÚ a zřizovatel naší školy prodloužit podzimní prázdniny.

Na základě těchto doporučení ředitelské volno vyhlašuji. Na dva dny ředitelského volna navazují podzimní prázdniny.

Všem žákům bude oběd na dny ředitelského volna automaticky odhlášen.     
Školní družina bude otevřena od 6:00 hod. do 16:00 hod. bezúplatně i pro žáky, kteří ŠD nenavštěvují, účast nutno oznámit do pátku 22. 10. 2021 do 12:00 hodin (obědy nutné přihlásit v kanceláři ŠJ nejpozději do pátku 22. 10. 2021 do 12:00 hodin).

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy