Novinky

Informace o školním roce 2017/2018

Informační leták 2017-18

Zahájení výuky ve školním roce 2017 – 2018

Vážení rodiče, milí žáci

  • Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin. Provoz školní družiny bude zajištěn.
  • Žáci 4. a 5. ročníků se budou opět vzdělávat v původních prostorách budovy školy na Vinařického náměstí.
  • Stravování žáků 4. a 5. ročníků bude do odvolání zajištěno v hlavní budově školy na Hlinkách. Přechod žáků na oběd bude organizován s pedagogickým dohledem.
  • Žáci navštěvující ŠD v budově na Vinařického náměstí půjdou na oběd a zpět do družiny v doprovodu své paní vychovatelky.

Velká tělocvična se obléká do nového

V květnu jsem vás, vážení čtenáři, informovala o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu ve výši 550 tisíc Kč. Dotaci využila škola na projekt “Modernizace velké tělocvičny”, cílem projektu je nahrazení stávající podlahy novým sportovním povrchem tzv. TARAFLEXEM.  Realizace projektu probíhá o letních prázdninách a nyní je již v závěrečné fázi. Na novou sportovní podlahu a některé úpravy v tělocvičně se už nyní mohou těšit žáci naší školy, ale i veřejnost, která ji využívá k různým sportovním aktivitám. Děkuji zřizovateli, radě města a zastupitelům za podporu výše uvedeného projektu. 

Mgr. Hájková, řed. školy

Budovu školy na Vinařického náměstí postihla 11. května ráno nemilá havárie v podobě spadlého stropního podhledu v učitelské sborovně. Naštěstí v té době ve sborovně nikdo nebyl a nedošlo tak ke zranění osob. V průběhu měsíce července probíhaly v budově školy práce spojené s vyklízením spadlého materiálu a úklidem poškozených prostor. Pokračování článku 

Aktivní škola 2017-2018

Získali jsme certifikát „aktivní škola“ na období 9/2017 až 9/2018:

Přejeme vám krásné a ve zdraví prožité společné dovolené

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícími se letními prázdninami vám všem přejeme krásné a ve zdraví prožité společné dovolené.

Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.  

O zahájení výuky žáků 4. a 5. ročníků v budově školy na Vinařického náměstí budou žáci a jejich zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webových stránek školy /www.zshlinecka.cz/ a na vstupních dveřích obou školních budov.   

vedení školy 

PROJEKTY  “MLÉKO DO ŠKOL”, “OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL”

Naše škola je již několik let zapojena v projektu “Mléko do škol”, hlavní myšlenkou projektu je zlepšení stravy dětí. V rámci tohoto projektu měli možnost žáci z 1. stupně získávat částečně dotované mléko a mléčné výrobky. Od nového školního roku 2017-2018 do projektu “Mléko do škol” budou zapojeni i žáci 2. stupně z naší školy.

Pokračování článku 

Vzdělávací projekt “OP VVV” na  ZŠ Hlinecká

Škola se rozhodla využít dotačního programu MŠMT “Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání” (OP VVV) a se souhlasem zřizovatele školy Města Týna podala v prosinci 2016 projekt pod názvem “Vzdělávání prostřednictvím šablon na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká”. 

Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká znovu na Dřípatce

Pokud mají naši žáci možnost jet na Dřípatku do Prachatic, neváhá většina z nich ani chvilku a všechna místa jsou rychle obsazena. V květnu vyrazily na dvoudenní pobyty se zaměřením na environmentální výchovu dvě skupiny – sedmáci a deváťáci.  Sedmáci si vlastnoručně upekli chléb a dozvěděli se o něm spoustu zajímavostí, dále úspěšně prošli kurzem první pomoci a vyrazili do terénu do nádherného okolí Prachatic.

Pokračování článku 

Fotbalové utkání školních družin ZŠ Hlinecká a ZŠ Temelín

Děti ze školních družin Hlinky a Temelín sehrály fotbalové utkání ve středu dne 24.  5.  na školním hřišti ZŠ Hlinecká. První mužstvo sestavené z dětí 1. a 2. tříd porazilo po dobrém výkonu své vrstevníky ze ŠD Temelín 4:0. Současně se hrál zápas sestavený z dětí 3. a 4. tříd, ve kterém děti ze ŠD z Temelína porazily žáky ze ŠD Hlinky 7: 4. Obě utkání byla sehrána s velkým nasazením před fandícím publikem. Pro ostatní děti byly připraveny sportovní disciplíny a všichni byli odměny sladkým pamlskem. 

Pokračování článku