Novinky

Zápis do 1. tříd

INFORMACE O ZÁPISU NALEZNETE ZDE »»»

Den otevřených dveří 28.3.2018

Vážení rodiče a příznivci školy, srdečně Vás zveme na

“Den otevřených dveří”
ve středu 28.03.2018 od 10:00 – 16:00 hod.
v budově ZŠ Hlinecká

Provoz družiny v době jarních prázdnin

V době jarních prázdnin 12.03.2018 – 16.03.2018 bude provoz školní družiny přerušen (z důvodu malého zájmu žáků).

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecká

Okresní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky základních škol a víceletých gymnázií

Toto každoroční klání se už tradičně uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Zúčastnění žáci v něm odpovídali nejen na otázky z mluvnice, ale vytvářeli i slohovou práci na zadané téma.

Nás z „Hlinek“ velice potěšilo 3. místo Lucky Chaloupkové, žákyně 9. B. Z jejího úspěchu máme radost i proto, že Lucie se ve výsledkové listině vklínila mezi žáky z prestižních budějovických gymnázií a slohovou práci měla dokonce nejlepší. Pokračování článku 

Talent Jihočeského kraje 2018 – Veronika Hrubá

Ředitelské volno 19.3.2018

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na pondělí 19.3.2018 vyhlašuji v souladu s ustanovením par. 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno.

Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu celodenního školení BOZP všech zaměstnanců školy se složkami IZS Jihočeského kraje.

Mgr. Zdeňka Hájková,
ředitelka školy

Akce na březen 2018

 • 1.3.2018 8:00 Planetárium – Č. Budějovice, 5.AB
 • 1.3.2018 8:30 Beseda v knihovně – 1. A
 • 1.3.2018 9:00 Karneval masek – 1. B
  4.3.2018 /neděle/ Návrat žáků z LVK – Krkonoše
 • 5.–9.3.2018 Společná výuka s budoucími prvňáčky 1.A, 1. B /upřesnění termínů s p. učitelkami z MŠ Hlinky, MŠ Dewetterova/
 • 6.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 8.3.2018 9:00 Karneval masek – 2. AB
 • 8.3.2018 11:50-13:30 Beseda “Izrael” – 9. AB lektor, Koberová /ŠMP/
 • 9.3.2018 9:00 Karneval masek – 3. AB
 • 12.3.2018 – 16.3.2018 JARNÍ PRÁZDNINY
 • 19.3.2018 /pondělí/ ŘEDITELSKÉ VOLNO ŽÁKŮ 1. a 2. stupně
 • 20.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 21.3.2018 8:00 – 10:00 “Vyučování nanečisto” – ukázkové hodiny 1.A /budoucí prvňáčci s rodiči/
 • 22.3.2018 8:00 – 10:00 “Vyučování nanečisto” – ukázkové hodiny 1.B /budoucí prvňáčci s rodiči/
 • 22.3.2018 15:30 Pasování na čtenáře – 1.B
 • 21.3.2018 15:30 Beseda s rodiči – MŠ Dewetterova
 • 22.3.2018 15:30 Beseda s rodiči – MŠ Hlinky
 • 27.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 27.3.2018 8:00 Ukázková hodina – 1.A
 • 27.3.2018 Odpadá odpolední výuka žáků 8. – 9. tříd, 9 -ST a žáků 5.AB
 • 28.3.2018 /středa/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 29.3.-30.3.2018 Velikonoční prázdniny

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č. 178/2016 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání platí pro žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku nebo kteří mají zájem pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu

Přihlášky

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím tiskopisu přihlášky

 1. Vycházejícím žákům /kteří ukončují povinnou školní docházku/ škola poskytne tiskopisy přihlášek s opisem vysvědčení za poslední dvě klasifikační období .
 2. ze stránek jednotlivých středních škol
 3. lze zakoupit v prodejnách SEVT, v obchodech s kancelářskými potřebami
 4. lze vytisknout oboustranným tiskem z internetových stránek MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Poznámka: Základní škola není povinna tiskopisy přihlášek žákům poskytovat. Pokračování článku 

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2018 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká.  Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek)
 • “škola otevřená rodičům”  – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů 

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

 • 21. 3. 2018 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
 • 22. 3. 2018 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční v březnu 2018  /místo, den a hodina  budou upřesněny/.

Den otevřených dveří  se bude konat na ZŠ Hlinecká ve středu 28.3. 2018  od 10:00 – do 16:00 hodin.

Zápis  do 1. ročníku proběhne ve dnech  6. 4. a 7. 4. 2018

Zajímavé odpoledne ve ŠD na Hlinkách

V předvánočním týdnu navštívila školní družinu na ZŠ Hlinecké záchranná služba z Týna nad Vltavou. V tělocvičně školy byla dětem předvedena ukázka první pomoci a děti měly možnost se aktivně zapojit a vyzkoušet si za pomoci odborníků některé techniky. Pokračování článku