Novinky

Ředitelské volno 19.3.2018

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že na pondělí 19.3.2018 vyhlašuji v souladu s ustanovením par. 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno.

Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu celodenního školení BOZP všech zaměstnanců školy se složkami IZS Jihočeského kraje.

Mgr. Zdeňka Hájková,
ředitelka školy

Akce na březen 2018

 • 1.3.2018 8:00 Planetárium – Č. Budějovice, 5.AB
 • 1.3.2018 8:30 Beseda v knihovně – 1. A
 • 1.3.2018 9:00 Karneval masek – 1. B
  4.3.2018 /neděle/ Návrat žáků z LVK – Krkonoše
 • 5.–9.3.2018 Společná výuka s budoucími prvňáčky 1.A, 1. B /upřesnění termínů s p. učitelkami z MŠ Hlinky, MŠ Dewetterova/
 • 6.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 8.3.2018 9:00 Karneval masek – 2. AB
 • 8.3.2018 11:50-13:30 Beseda “Izrael” – 9. AB lektor, Koberová /ŠMP/
 • 9.3.2018 9:00 Karneval masek – 3. AB
 • 12.3.2018 – 16.3.2018 JARNÍ PRÁZDNINY
 • 19.3.2018 /pondělí/ ŘEDITELSKÉ VOLNO ŽÁKŮ 1. a 2. stupně
 • 20.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 21.3.2018 8:00 – 10:00 “Vyučování nanečisto” – ukázkové hodiny 1.A /budoucí prvňáčci s rodiči/
 • 22.3.2018 8:00 – 10:00 “Vyučování nanečisto” – ukázkové hodiny 1.B /budoucí prvňáčci s rodiči/
 • 22.3.2018 15:30 Pasování na čtenáře – 1.B
 • 21.3.2018 15:30 Beseda s rodiči – MŠ Dewetterova
 • 22.3.2018 15:30 Beseda s rodiči – MŠ Hlinky
 • 27.3.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 27.3.2018 8:00 Ukázková hodina – 1.A
 • 27.3.2018 Odpadá odpolední výuka žáků 8. – 9. tříd, 9 -ST a žáků 5.AB
 • 28.3.2018 /středa/ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 • 29.3.-30.3.2018 Velikonoční prázdniny

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č. 178/2016 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání platí pro žáky, kteří v letošním školním roce ukončí povinnou školní docházku nebo kteří mají zájem pokračovat ve studiu na víceletém gymnáziu

Přihlášky

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím tiskopisu přihlášky

 1. Vycházejícím žákům /kteří ukončují povinnou školní docházku/ škola poskytne tiskopisy přihlášek s opisem vysvědčení za poslední dvě klasifikační období .
 2. ze stránek jednotlivých středních škol
 3. lze zakoupit v prodejnách SEVT, v obchodech s kancelářskými potřebami
 4. lze vytisknout oboustranným tiskem z internetových stránek MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Poznámka: Základní škola není povinna tiskopisy přihlášek žákům poskytovat. Pokračování článku 

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2018 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká.  Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek)
 • “škola otevřená rodičům”  – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů 

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

 • 21. 3. 2018 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
 • 22. 3. 2018 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční v březnu 2018  /místo, den a hodina  budou upřesněny/.

Den otevřených dveří  se bude konat na ZŠ Hlinecká ve středu 28.3. 2018  od 10:00 – do 16:00 hodin.

Zápis  do 1. ročníku proběhne ve dnech  6. 4. a 7. 4. 2018

Zajímavé odpoledne ve ŠD na Hlinkách

V předvánočním týdnu navštívila školní družinu na ZŠ Hlinecké záchranná služba z Týna nad Vltavou. V tělocvičně školy byla dětem předvedena ukázka první pomoci a děti měly možnost se aktivně zapojit a vyzkoušet si za pomoci odborníků některé techniky. Pokračování článku 

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

Ač byl 20. prosinec školní den, v lavicích jsme ho nestrávili, byli jsme totiž celé dopoledne ve sportovní hale. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, zkusili si squash, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý náš sportovní výkon jsme dostali papírovou vločku, kterou jsme nalepili na svůj třídní obrázek. Na konci sportování jsme měli krásnou zimní krajinu plnou sněhových vloček. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na exkurzi v Linci

Ve čtvrtek 14.12.2017 se žáci tříd 9.A, 9.B a 8.A vypravili s paní učitelkou Koberovou, Řehořovou a Valkovou do rakouského města Lince blízko hranic. Jeli jsme téměř 2 hodiny autobusem a doprovázela nás paní průvodkyně. Zašli jsme v Linci do tří kostelů a paní průvodkyně nám pověděla spoustu zajímavých věcí. Pokračování článku 

Akce na únor 2018

 • 1.2.2018 9:30 Bruslení žáků 6. – 9. roč. (Veselí n/Luž., 10:30 – 12:30)
 • 1.2.2018 Odpadá odpolední výuka – žáci 2. spně
 • 2.2.2018 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 5.2.2018 Olympiáda žáků 2. st. – český jazyk, Č.Budějovice
 • 6.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 13.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 13.2.2018 8:00-9:40 Ukázková hodina – 1. B
 • 13.2.2018 8:30 Anglické divadlo – 5. AB vyučující
 • 13.2.2018 10:15 Anglické divadlo – 6.-9.roč. (KD Sokolovna, 60 Kč/žák)
 • 15.2.2018 9:00 Maškarní karneval – 1. B
 • 19.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD IV.odd.
 • 20.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 20.2.2018 8:00 Školení BESIP – Č.Budějovice
 • 20.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD II.odd.
 • 21.2.2018 7:00 Školení GDPR – Č. Budějovice
 • 21.2.2018 9:00 Maškarní karneval – 1.A
 • 22.2.2018 13:30 Maškarní karneval ve ŠD III. odd./Vin.šk./
 • 23.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD I. odd.
 • 26.2.2018 8:00 Němčina nekouše – 6.-9. roč.
 • 27.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 25.2.2018 – 4.3.2018 8:00 Lyžařský výcvikový kurz

Akce na měsíc leden 2018

 • 3.1.2018 16:00 Výbor Spolku rodičů a přátel školy Valková
 • 9.1.2018 14:30 Beseda – Nebezpečí sociálních sítí
 • 9.1.2018 třídní schůzky
 • 12.1.2018 (pátek) Volby prezidenta ČR
  • 1. stupeň výuka končí 11:40 hodin
  • 2. stupeň výuka končí 12:35 hodin
 • 16.1.2018 8:00 Městská knihovna – beseda 7.A
 • 19.1.2018 9:00-11:00 Bariérový den – MěDDM 3.AB
 • 19.1.2018 (pátek) Volby prezidenta ČR (v případě konání 2. kola voleb)
  • 1. stupeň výuka končí 11:40 hodin
  • 2. stupeň výuka končí 12:35 hodin
 • 23.1.2018 8:00 Adam a Eva aneb nejsme stejní – 6.A
 • 8:55 Čas proměn – 7. AB p.Paroubková
  • 10:55 Jsi on line 2 – 5.A p.Paroubková
  • 11:50 Jsi on line 2 – 5.B p.Paroubková
 • 23.1.2018 11:00 Městská knihovna – beseda 8.A
 • 24.1.2018 (středa) Okresní kolo matematické olympiády – Č.Budějovice (ZŠ Nerudova 9, od 7:30 přihlášení, mat.olympiáda, od 9:00 – 10:15 hodin)
 • 26.1.2018 13:00-14:00 ŠD – “odpolední čtení”
 • 30.1.2018 8:00 Městská knihovna – beseda 7.B Hrůzová
 • 30.1.2018 (bude upřesněno) Beseda “kouření a alkoholismus” 4. – 5. roč. (Policie ČR – p.Pitzmos)
 • 30.1.2018 (úterý) odpadá odpolední výuka – 6. hodina, 5.AB, Vinařická škola
 • 31.1.2018 Bruslení žáků z budovy na Vinařického náměstí (odjezd 8:00, brusle 9:00- 11:00, cena bude upřesněna, max.počet žáků 45)
 • 31.1.2018 Rozdání pololetního vysvědčení
 • 1. stupeň 4. popř. 5. vyučovací hodinu
 • 2. stupeň 6. vyučovací hodinu
 • 1.2.2018 (čtvrtek) Bruslení žáků 2. stupně (odjezd 9:30, brusle 10:30-12:30, cena bude upřesněna, max.počet 45)
 • 1.2.2018 Odpadá odpolední výuka žáků 2.stupně
 • 2.2.2018 (Pátek) Jednodenní pololetní prázdniny žáků
 • Plavecký výcvik – termín bude upřesněn, 3.AB, 4.AB TU
  (plavecký výcvik zahájí 4.AB, předpokládané přistavení autobusu v 8:00, předpokládaný příjezd do 12:30, den – úterky, 10 lekcí, doprava 600 Kč/žák- nevratná jednorázová platba)

Dotace z IROP míří na ZŠ Hlinecká

Vedení školy podalo v únoru 2017 žádost o dotaci do IROP v rámci výzvy č. 46. Začátkem listopadu 2017 obdržela škola zprávu o schválení projektů předložených v rámci výše uvedené výzvy a škola je nyní ve fázi před podpisem smlouvy. Podpořenými projekty jsou jmenované investiční akce: vybudování jazykové učebny, vybudování venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce stávajícího výtahu a vybudování  bezbariérového WC.   Pokračování článku