Novinky

Jednodenní adaptační výlet pro žáky ZŠ Hlinecká

Ve dnech 17. – 19. září 2018 proběhl na naší škole v rámci preventivních aktivit „Jednodenní adaptační výlet“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých, pátých a šestých ročníků. Cílem výletu, který se konal v kempu Rusalka, kam všichni zúčastnění došli pěšky, bylo vytvoření dobrých vztahů v nově vzniklých kolektivech, posílení kladných vlastností žáků a jejich sebepoznávání formou her. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 3. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic na 48 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní Pavla Fraňková a za odbor školství paní Helena Hulcová. Pokračování článku 

Akce na říjen 2018

 • 1.10.2018 14:00 Pedagogická rada všichni vyučující
 • 2.10.2018 8:00 Výukový pořad 2.B,3.B /Stanice v přírodě – Smrk není jedle/
 • 2.10.2018 16:00 Školská rada členové /výroční zpráva, školní řád, provozní rozpočet/
 • 2.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 6.AB (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 4.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 9. roč. (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 5.10.2018 Volby do zastupitelstva obcí – výuka zkrácena:
  • 1. stupeň ukončení výuky – 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončení výuky – 12:35 hod.
 • 10.10.2018 Exkurze Vimperk – ekologie 9. roč. /„Škola zařídí, kraj zaplatí“ – grant JK/
 • 11.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 7.A (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 11.10.2018 13:30-14:30 ŠD – Drakiáda
 • 15.10.2018 8:00 Exkurze – Praha 6.AB,7.A (Mořský svět, ZOO)
 • 20.10.2018 7:00 ZÁJEZD Praha přihlášení (Sobota) (Muzikál – divadlo Vinohrady, společná prohlídka hl.města)
 • 25.10.2018 8:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.A
 • 25.10.2018 10:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.B
 • 29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny žáků
  Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod.

  • 4.AB 27.11.2018 – 19.2.2019
  • 3.AB 26.02.2019 – 30.4.2019
 • Jednání Spolku rodičů a přátel školy – 6.11. od 16:00
 • 31.10.2018
  • 8:00Program prevence „Životní hodnoty“ -5.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:55 „Životní hodnoty“ – 5.B, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Šikana a násilí“ – 6. A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Peníze a jejich moc“ – 8.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.

ZŠ Hlinecká podala žádost o dotaci

S modernizací výuky to myslí naše škola opravdu vážně. Vedení školy připravilo projekt na rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modrnizaci počítačové učebny. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy vstupů do daných odborných učeben. Žádost o realizaci projektu byla vedením školy podána v závěru června 2018, zřizovatel vyjádřil souhlas s podáním této žádosti. Pokračování článku 

Školní jídelna v budově školy na Vinařického náměstí v provozu!

Milí čtenáři, jistě víte, že v loňském školním roce museli žáci 4. a 5. ročníků naší školy docházet po celý rok na obědy do hlavní budovy. Školní jídelna a výdejna obědů byly dočasně uzavřeny z bezpečnostních důvodů /havárie stropního podhledu ve sborovně školy v roce 2016/.  Těší mne, že se podařilo přes letní prázdniny zrealizovat opravu školní jídelny a výdejny obědů.  Dovolte mi touto cestou poděkovat zřizovateli školy za podporu naší školy, děkuji za učinění všech potřebných kroků ze strany zřizovatele k zajištění znovu zprovoznění školní jídelny a výdejny obědů v tomto historickém objektu. Všem žáků a zaměstnancům školy, kteří se v této školní jídelně stravují, přeji DOBROU CHUŤ!

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Školní jídelna na ZŠ Hlinecké se oblékla do nového!

Školní jídelna na ZŠ Hlinecké si již několik let žádala změnu.  Přes letní prázdniny proběhla její částečná proměna. K novým pohledným a praktickým výdejovým okénkům, a k  novému nerezovému salátovému baru přibyla velmi slušivá výmalba. Bílé stropní podhledy, sytě oranžové, žluté a zelené sloupy dominují celému prostoru, školní jídelna se rázem rozzářila. Zastaralé jídelní židle byly nahrazeny novými a moderními. Jejich různobarevné varianty podtrhují barevnost a sladěnost celého interiéru. Nyní ještě zbývá výměna starého lina za novou podlahovou krytinu a několik drobných úprav. Věřím, že proměna školní jídelny naše žáky a zaměstnance školy potěší.                                                                   

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Novinky na ZŠ Hlinecká – realizace projektů

Vážení čtenáři, prostřednictvím měsíčníku Vltavín jsem vás informovala v závěru kalendářního roku 2017, že se škole podařilo získat dotaci z IROP v rámci výzvy č. 46. Podpořenými projekty byly tyto investiční akce – vybudování jazykové učebny, stavba venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce a modernizace stávajícího osobního výtahu, vybudování bezbariérového WC. Pokračování článku 

Projev ředitelky školy k zahájení nového školního roku 2018 – 2019

Projev ředitelky školy k zahájení nového školního roku 2018 – 2019

Oznámení – školní jídelna

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje rodičům a žákům školy, že od úterý 04.09.2018 bude v provozu školní jídelna v budově na Vinařického náměstí.

V pondělí 03.09.2018 se vydávají obědy pro všechny žáky školy v jídelně na ZŠ Hlinecká Komenského od 09:30 – 11:00 hodin.

Informační leták pro rodiče škol. rok 2018-19

informační leták pro rodiče škol. rok 2018-19