Novinky

Ukázková hodina pro rodiče žáků 7. třídy

24. 3. 2014 – ukázková hodina německého jazyka pro rodiče žáků 7. třídy – 3. a 4. vyučovací hodina (začátek v 10 hod. a v 10.55 hod.).

Při ukázkové hodině se mohou rodiče seznámit s metodami výuky německého jazyka a podívat se, jak jsou jejich děti při výuce druhého cizího jazyka aktivní, jak se zapojují do výuky, jaké znalosti získali od září, kdy se němčinu začali učit.

Němčina nekouše…

19. 2. 2014 – jazyková animace pro žáky 7. – 9. tříd „Němčina nekouše“, kterou provede animátorka sdružení česko–německé spolupráce Tandem.

Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí. Žákům pomáhá odbourat bariéry při běžné komunikaci, využívá hry, pohyb, aktivuje dosavadní znalosti žáků.

V ZŠ Hlinecká proběhl zápis do 1. tříd

“Máme doma budoucího prvňáčka”

ZápisMěsíc leden je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. K zápisu na naší školu se dostavilo téměř 60 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, děti ukazovaly, co všechno již umí. Po splnění zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky a legotašky. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první “opravdové povinnosti”.

Přejme si, ať se novým žákům v naší škole líbí. Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru v kvalitu vzdělávání na této základní škole.

pedagogové ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Náhradní termín zápisu dětí do 1.tříd

Zápis proběhne ve středu 5. 2. 2014 od 12:00 hodin.

Rodiče se budou hlásit s “budoucím prvňáčkem” v ředitelně Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká.

Výsledky kontroly České školní inspekce v naší škole

Inspekční zpráva z poslední kontroly České školní inspekce:

Inspekční zpráva 2013 (PDF, 230 kB)

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – “vyučování nanečisto”

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na:

“VYUČOVÁNÍ NANEČISTO”, které se bude konat:

 • 13. a 14. 1. 2015   od  8:00 – 10:00  hodin –  dopolední výuka
 • od 15:00 – 15:45 hodin  –  odpolední výuka

Bruslení žáků – Veselí nad Lužnicí

Termín: 29. 1. (středa)

 • 4. – 5. ročník ZŠ na Vinařického náměstí
 • Odjezd od školy: 9:00 hod.
 • Bruslení: 10:00 – 12:00 hod.
 • Pedagog.dozor: Báčková, Říhová, Jindřichová
 • Kč 20,-bruslení, Kč 60,-doprava

Termín: 30. 1. (čtvrtek)

 • 6. – 9. ročník + ST ZŠ Hlinky
 • Odjezd od školy: 8:00 hod.
 • Bruslení: 9:00 – 11:00 hod.
 • Pedagog.dozor: Koberová, Mikeska,Hájková
 • Kč 20,-bruslení, Kč 60,- doprava

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2014 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

 • výběr vyučovacích metod čtení :
  • analyticko-syntetická (slabiková)
  • genetická (písmenková)
 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (výtvarný, pracovní, logopedický)
 • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáčky k  návštěvě výuky 1. tříd ve dnech: 14. – 15. – 16. ledna 2014 na dopolední vyučování .

Oznámení – zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se koná:

 • v pátek 24. 1. 2014 v době 13:00 – 17:00 hodin
 • v sobotu 25. 1. 2014 v době 9:00 – 12:00 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat všechny děti bez ohledu na spádové oblasti škol!

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na:

 • Besedu „Jdu do 1. třídy“, která se bude konat 9. ledna 2014 od 15:30 hodin v budově MŠ Hlinky
 • Vyučování nanečisto v 1. třídách, které se bude konat 14. 1., 15. 1., 16. 1. 2014 v době 8:00 – 10:00 hodin

Pomocná ruka rodičům předškoláka

Vážení rodiče, zákonní zástupci, jsme potěšeni, že jste se rozhodli zapsat vaše dítě do 1. třídy právě do naší školy, ZŠ Hlinecká. Zápisy proběhnou v pátek 24 .1. a  v  sobotu 25. 1. 2014 v budově naší školy.

Máme zájem o oboustrannou spolupráci, proto vás chceme o některých věcech týkajících organizace zápisu, provozu školy, výuce informovat s dostatečným předstihem. Pokračování článku