Novinky

Akce na září 2019

 • 2.9.2019 8:00 zahájení školního roku
 • 3.9.2019 8:00 třídnické práce 1. – 4. hodina
  • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
  • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 5.9.2019
  • 8:00 7.A „Nakupování se Zdravou pětkou“
  • 10:00 7.B „Nakupování se Zdravou pětkou“ /žák si přinese 5x obal od potravin/
 • 9.9.2019 8:00 6.AB Adaptační výlet- Rusalka
 • 9.9.2019 8:00 3.A „Zdravá pětka“, 10:00 3.B „Zdravá pětka“
 • 10.9.2019 8:00 5.A „Zdravá pětka“
 • 10.9.2019 10:00 5.B „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 8:00 4. A „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 10:00 4. B „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 15:30 „Děti do bruslí“ – schůzka 1.AB /lektor projektu p. Ondřej/
 • 13.9.2019 8:00 2. A „Zdravá pětka“
 • 13.9.2019 10:00 2. A „Zdravá pětka“ , lektorka
 • 13.9.2019 8:30 „KOUZELNÍCI“ 4. – 9. ročník /cena bude dodatečně sdělena, KD Sokolovna/
 • 16.9.2019 8:00 4. AB Adaptační výlet – Rusalka
 • 18.9.2019 8:00 5. AB Adaptační výlet – Rusalka
 • 23.9.2019 16:00 Schůzka s rodiči žáků 1. tříd
 • 24.9.2019 25.9., 6:30 „DŘIPATKA“ – 7. AB /Dvoudenní pobyt v rámci projektu EVVO/
 • konec září 8:00 „Děti do bruslí“ – 2.AB, 3. AB (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • 10.9.2019 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka 80 Kč)
 • Plavecký výcvik bude zahájen listopad 2019, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4.AB, blíže bude upřesněno

„Výuka naruby“ na ZŠ Hlinecká

V pátek 10. 5. 2019 bylo v naší škole všechno jinak. Nikdo s sebou neměl učebnice a sešity, neplatil školní rozvrh. Úlohu vyučujících převzali žáci 2. stupně a připravili s pomocí svých učitelů pro své mladší spolužáky pestrý program v jednotlivých učebnách, na školním pozemku i na hřišti. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká vybojovala 1. místo

21. 5. se v Temelíně odehrál fotbalový turnaj, který pořádala temelínská škola. V zápasech zápolily obě týnské i okolní vesnické školy. Naše škola, ZŠ Hlinecká, přehrála všech 5 soupeřů v celkovém poměru 39: 2 a tím si vydobyla zasloužené první místo. Největší podíl na skvělém skóre měli střelci Tomáš Marek, bratři Mikuličkovi, Filip Ullrich, Jakub Výlet a Štěpán Profant.

Hráčům upřímně gratulujeme a temelínské škole děkujeme za skvělou atmosféru a bravurně zvládnutou organizaci.

Učitelé 1. stupně ZŠ Hlinecká

Úspěch v recitační soutěži „Svátek slov“

Žáci naší školy ZŠ Hlinecké se zúčastnili na konci května recitační soutěže v druhé týnské základní škole, šlo o soutěž meziškolní. Soutěž se konala ve třech kategoriích /I.kategorie – žáci 4. – 5. tříd, II. kategorie žáci 6. – 7. tříd, III. kategorie žáci 8. – 9. tříd/. Naši školu reprezentovalo 6 žákyň a všechny obstály ve velké konkurenci velice dobře. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ – jedna ze soutěží, o kterou jeví děti mimořádný zájem. Každoročně se škola může pochlubit velmi dobrými výsledky a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Pokračování článku 

Akce na červen 2019

 • 3.6.2019 8:00 Zdravá pětka 1.A
 • 3.6.2019 8:55 Zdravá pětka 1.B
 • 3.6.2019 10:00 Zdravá pětka 2.A
 • 3.6.2019 10:55 Zdravá pětka 2.B
 • 3.6.2019 11:50 Zdravá pětka 3.A
 • 4.6.2019 8:00 Školní výlet – 9.A /Český Krumlov/
 • 4.6.2019 8:00-9:40 Preventivní program – 5. AB /šikana, kyberšikana/
 • 5.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 1. – 3. roč., Já padouch, 50 Kč/žák
 • 5.6.2019 8:00 Školní výlet – 4.AB, 5.AB
 • 6.6.2019 13:30-14:30 ŠD – “Den dětí”, I. – IV. oddělení
 • 7.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 4.-5.roč.
 • 10.6.2019 14:15 “Tablety ve výuce” – školení vyučující /Vinařická škola/
 • 11.–12.6.2019 7:00 EVVO “Dřípatka” – 9.A /dvoudenní pobyt – dotace JK/
 • 11.6.2019 8:00 Znaková řeč – 3.B /MěDDM p. Havlíková/
 • 12.6.2019 8:00-12:35 Semenec – “Výprava za mravenci” 2.B, 3.B
 • 12.6.2019 /bude upřesněn/ MěDDM – “Dívánky” 2.stupeň /výběr žáků 6. – 9./
 • 14.6.2019 14:30 Volejbal – pedagogové zájemci /kurty u sportovní haly/
 • 18.6.2019 /bude upřesněn/ Preventivní program- 9.A /antikoncepce/
 • 18.6.2019 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáků
 • 19.6.2019 7:00 “Technika nás baví” – 8.AB, 7.A /COP Sezimovo Ústí – dotace/
 • 19.6.2019 15:30 Předání předškoláků z MŠ Hlinky
 • 20.6.2019 8:00 Školní výlet – 6.AB
 • 25.6.2019 /bude upřesněn/ odevzdání učebnic
 • 26.6.2019 9:00 Poslední zvonění 9. roč.
 • 26.6.2019 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
 • 28.6.2019 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. roč.

Škola je mimo jiné zapojena i do těchto projektů

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

Měsíc duben je již třetím rokem ve znamení zápisů do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou „zkouškou“ dítěte. K zápisu na naši školu se dostavilo 66 dětí se svými rodiči, u některých z nich zvažují rodiče podání žádosti o odklad školní docházky o rok. Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno už umí, recitovali básničky, zpívali, kreslili postavu, poznávali geometrické tvary a barvy a povídali si s paní učitelkami. Pokračování článku 

Workshop žáků ZŠ Hlinecké ve firmě HELUZ

Žáci 8. ročníků se účastnili exkurze do firmy HELUZ cihlářský průmysl v Dolním Bukovsku. Po uvítání proběhla zajímavá prezentace firmy, informace o historii a současnosti, o výrobě cihel. Žáci shlédli také krátký film o nejmodernějším provozu v cihelně Hevlín. Následovala prohlídka výrobní haly s ukázkou důležitých procesů. Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny a postupně si vyzkoušeli stavbu komína z připravených dílců a virtuální hru, kdy stavěli zeď na čas. Pokračování článku 

Svátek malých čtenářů na ZŠ Hlinecká

Dne 16. dubna byli prvňáci ze ZŠ Hlinecká ,,pasováni na čtenáře“. Svým rodičům a zejména králi a královně z Písmenkového království předvedli své čtenářské dovednosti, znalosti pohádek, pěvecké a taneční schopnosti. Za své výkony byli žáci odměněni medailí, pamětním listem a knihou. Snad se u většiny z nich probudí chuť trávit u knih volný čas.

Mgr.Jaroslava Werbynská