Novinky

Exkurze ZŠ Hlinecké na Šumavu

Ve středu 10. října 2018 se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů. Pokračování článku 

Projektové vyučování na ZŠ Hlinecká „Kachna domácí„

Pro žáky 8. tříd škola připravila projektové vyučování na téma: „Sledování vnitřních orgánů u kachny domácí“ – ukázka kuchání. Žáci v rámci předmětu přírodopis mohli zhlédnout na kachně domácí uložení jednotlivých orgánů v těle ptáků (srdce, plíce, játra,…aj.).  Nejvíce žáky zaujal obsah svalnatého žaludku a jeho velikost. Projektové vyučování žáky velmi zajímalo. Vždyť to, co se učí z obrázků v učebnici, mohli nyní vidět ve skutečnosti.

Ing. Zdena Valková, vyučující přírodopisu

Výlet ZŠ Hlinecké do Prahy

Dne 15. 10. 2018 jely naše třídy 6. A a 6. B na výlet do Prahy. V jeho programu byl Mořský svět a pražská ZOO. Ráno jsme se sešli na autobusové zastávce. Potom jsme vyrazili autobusem na cestu. Cesta byla dlouhá, ale docela rychle utekla.  Nejdříve jsme navštívili Mořský svět. V akváriích tam plavali žraloci, rejnoci, piraně a mnoho dalších ryb. Viděli jsme i želvu. Na cestu do ZOO si skoro všichni koupili popcorn. Pokračování článku 

Akce na listopad 2018

 • 2.11.2018 8:00 – 12:15 “Děti do bruslí” 2.skupina (1.AB, 2., 3.roč.), 5x lekce, zimní stadion Soběslav
 • 2.11.2018 8:00-9:40 Preventivní program – 6.B
  (Theia-krizové centrum “Šikana a násilí”)
  Preventivní program – 8.B ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum”Peníze a jejich moc”)
 • 2.11.2018 10:00-11:40 Preventivní program – 7.A
  (Theia-krizové centrum”Kyberšikana a virtuální svět”)
  Preventivní program-9.A ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum “Xenofobie a rasismus”)
 • 6.11.2018 8:00 Ukázková hodina – 1. A
 • 6.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 2. A, (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 2.B (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 8.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 4.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 4.B (Zdravá 5″Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 8:00-13:30 Vzdělání a řemeslo – 9.A
 • 13.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 3.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 3.B (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 15:00 Informační schůzka – LVK
 • 13.11.2018 15:00 “Burza škol” – 8.A, 8. B, 9.A, žáci bývalé ST
 • 13.11.2018 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 14.11.2018 8:00 Pohár starosty města – turnaj ve florbalu, mladší a starší žáci + dívky?, Sportovní hala-Týn
 • 14.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování 1.,2, a 4. oddělení ŠD
 • 16.11.2018 8:45-12:30 Den s architektem – 9.A (projekt OPS Semenec” Jedlá zahrada a pohybová překážková stezka, účast žáků na tvorbě návrhu, hry, pohybové aktivity, opékání buřtů, teplý čaj – bude zajištěn)
 • 20.11.2018 10:00 Preventivní program – 7.A dívky, “Čas proměn”
 • 21.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování – 1. Oddělení ŠD
 • 22.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 6.B (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 6.A (Zdravá 5″Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 11:55-13:30 Výukový program – 7.A (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 27.11.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB, odjezd 8:00 hod., budova na Vinař. náměstí, plavecký výcvik zahájen v 9:30 hod., lekce 2×45 minut, předpokládaný návrat cca 12:30 hod., cena za dopravu na žáka 750Kč /10 lekcí/, Plavecká škola – Č.Budějovice

Jednodenní adaptační výlet pro žáky ZŠ Hlinecká

Ve dnech 17. – 19. září 2018 proběhl na naší škole v rámci preventivních aktivit „Jednodenní adaptační výlet“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých, pátých a šestých ročníků. Cílem výletu, který se konal v kempu Rusalka, kam všichni zúčastnění došli pěšky, bylo vytvoření dobrých vztahů v nově vzniklých kolektivech, posílení kladných vlastností žáků a jejich sebepoznávání formou her. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 3. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic na 48 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní Pavla Fraňková a za odbor školství paní Helena Hulcová. Pokračování článku 

Akce na říjen 2018

 • 1.10.2018 14:00 Pedagogická rada všichni vyučující
 • 2.10.2018 8:00 Výukový pořad 2.B,3.B /Stanice v přírodě – Smrk není jedle/
 • 2.10.2018 16:00 Školská rada členové /výroční zpráva, školní řád, provozní rozpočet/
 • 2.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 6.AB (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 4.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 9. roč. (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 5.10.2018 Volby do zastupitelstva obcí – výuka zkrácena:
  • 1. stupeň ukončení výuky – 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončení výuky – 12:35 hod.
 • 10.10.2018 Exkurze Vimperk – ekologie 9. roč. /„Škola zařídí, kraj zaplatí“ – grant JK/
 • 11.10.2018 7:00 Exkurze – Dřípatka 7.A (dvoudenní environmentální pobyt, grant JK)
 • 11.10.2018 13:30-14:30 ŠD – Drakiáda
 • 15.10.2018 8:00 Exkurze – Praha 6.AB,7.A (Mořský svět, ZOO)
 • 20.10.2018 7:00 ZÁJEZD Praha přihlášení (Sobota) (Muzikál – divadlo Vinohrady, společná prohlídka hl.města)
 • 25.10.2018 8:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.A
 • 25.10.2018 10:00 Zdravá pětka – výukový pořad 5.B
 • 29.10.2018 – 30.10.2018 Podzimní prázdniny žáků
  Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod.

  • 4.AB 27.11.2018 – 19.2.2019
  • 3.AB 26.02.2019 – 30.4.2019
 • Jednání Spolku rodičů a přátel školy – 6.11. od 16:00
 • 31.10.2018
  • 8:00Program prevence „Životní hodnoty“ -5.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:55 „Životní hodnoty“ – 5.B, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Šikana a násilí“ – 6. A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.
  • 8:00-9:40 „Peníze a jejich moc“ – 8.A, Theia – krizové centrum o.p.s. Č.B.

ZŠ Hlinecká podala žádost o dotaci

S modernizací výuky to myslí naše škola opravdu vážně. Vedení školy připravilo projekt na rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modrnizaci počítačové učebny. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy vstupů do daných odborných učeben. Žádost o realizaci projektu byla vedením školy podána v závěru června 2018, zřizovatel vyjádřil souhlas s podáním této žádosti. Pokračování článku 

Školní jídelna v budově školy na Vinařického náměstí v provozu!

Milí čtenáři, jistě víte, že v loňském školním roce museli žáci 4. a 5. ročníků naší školy docházet po celý rok na obědy do hlavní budovy. Školní jídelna a výdejna obědů byly dočasně uzavřeny z bezpečnostních důvodů /havárie stropního podhledu ve sborovně školy v roce 2016/.  Těší mne, že se podařilo přes letní prázdniny zrealizovat opravu školní jídelny a výdejny obědů.  Dovolte mi touto cestou poděkovat zřizovateli školy za podporu naší školy, děkuji za učinění všech potřebných kroků ze strany zřizovatele k zajištění znovu zprovoznění školní jídelny a výdejny obědů v tomto historickém objektu. Všem žáků a zaměstnancům školy, kteří se v této školní jídelně stravují, přeji DOBROU CHUŤ!

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Školní jídelna na ZŠ Hlinecké se oblékla do nového!

Školní jídelna na ZŠ Hlinecké si již několik let žádala změnu.  Přes letní prázdniny proběhla její částečná proměna. K novým pohledným a praktickým výdejovým okénkům, a k  novému nerezovému salátovému baru přibyla velmi slušivá výmalba. Bílé stropní podhledy, sytě oranžové, žluté a zelené sloupy dominují celému prostoru, školní jídelna se rázem rozzářila. Zastaralé jídelní židle byly nahrazeny novými a moderními. Jejich různobarevné varianty podtrhují barevnost a sladěnost celého interiéru. Nyní ještě zbývá výměna starého lina za novou podlahovou krytinu a několik drobných úprav. Věřím, že proměna školní jídelny naše žáky a zaměstnance školy potěší.                                                                   

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy