Novinky

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

JDU DO 1. TŘÍDY
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2020 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, nová počítačová učebna, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, zmodernizovaná žákovská cvičná kuchyně, víceúčelové hřiště a školní pozemek s altánem, nová jazyková učebna, rekonstruované dvě tělocvičny)
„škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů
naše škola je bezbariérová

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční :
MŠ Dewetterova 25. 2. 2020 (úterý) od 15:30 hod.
MŠ Hlinky 27. 2. 2020 (čtvrtek) od 15:30 hod.

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:
16. 3. 2020 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování
17. 3. 2020 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování

Den otevřených dveří se bude konat na ZŠ Hlinecké ve středu
18. 3. 2020 od 10:00 – do 16:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2020

Naše první vysvědčení na ZŠ Hlinecké

Pět měsíců ve škole uběhlo jako voda a najednou je tady 30. leden a s ním i naše první vysvědčení. Od září jsme všichni udělali pořádný kus práce! Naučili jsme se sčítat a odčítat do osmi, číst a psát velkými tiskacími písmeny, malovat temperami a vodovkami, osvojili jsme si základy vybíjené. Umíme vyjmenovat dny v týdnu a měsíce, poznáme části lidského těla, víme, jakými proměnami prochází příroda na podzim a v zimě… Pokračování článku 

Akce na únor 2020

 • 3.2.2020 10:00 Biologická olympiáda – 6.- 9. roč. /3.vyuč.hod. test, 5.-6.hod. poznávačka/
 • 4.2.2020 8:00 Závěrečná lekce plaveckého výcviku 4.AB
 • 4.2.2020 9:00-11:30 Ukázka „Robotika“ 5. AB /výběr žáků/
 • 5.2.2020 8:00 Hodina znakového jazyka – 3. A (lektor p. Havlíková)
 • 6.2.2020 8:10-11:30 „Biatlon trochu jinak“ 7. A,B – soutěž /místo konání MěDDM Týn, turistické zaměření/
 • 7.2.2020 8:00 Kyberšikana – 5.AB
 • 10.2.2020 – 14.2.2020 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 18.2.2020 Pilotní projekt – Technika
 • 18.2.2020 8:00 Plavecký výcvik 3.AB- zahájení
 • 19.2.2020 8:00 Hodina znakového jazyka – 3.B (lektor p. Havlíková)
 • 19.2.2020 13:15 Beseda ŠD „mezilidské vztahy“ II. a IV. odd.
 • 24.2.2020 13:00 Maškarní karneval ŠD I. odd.
 • 25.2.2020 8:00 Exkurze – SPŠ Volyně 8. A
 • 25.2.2020 13:00 Maškarní karneval ŠD II. odd.
 • 25.2.2020 15:30 Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd MŠ Dewetterova
 • 26.2.2020 13:15 ŠD – beseda mezilidské vztahy I. + IV. odd.
 • 27.2.2020 15:30 Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd MŠ Hlinky
 • 28.2.2020 8:00-12:35 Beseda – Evropská unie 7.- 8.- 9. roč./hodina bude upřesněna/
 • Plavecký výcvik: Od 18.2.2020 do 21.4. 2020 plavou žáci 3AB. 10x se plave, v úterý, odjezd od Blanice v 8: 00 hod., návrat kolem 12:30, plavecký výcvik dvouhodinový od 9:30 do 11:05 hod., doprava – v případě získání dotace z MŠMT bude hrazena z projektu (při nepodpoření žádosti bude hradit zákonný zástupce žáka). Nutné zajistit předložení zdravotní způsobilosti žáků /zdravotní průkaz žáka/. Plavecká škola KOH-I-NOOR Č. Budějovice.

Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin

V době pololetních prázdnin 31.01.2020 bude provoz školní družiny přerušen!

Výuka němčiny v rámci projektu na ZŠ Hlinecké

Jak se slaví Vánoce v Česku a Německu?

Dne 9. 12. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili projektového vyučování v německém jazyce. Žáci se prostřednictvím tohoto projektu seznámili s německou slovní zásobou spojenou s tématikou Vánoc. Měli za úkol zjistit a následně prezentovat svoje poznatky o tom, jak se slaví Vánoce v Německu a porovnat jejich zvyky s těmi českými. Vyzkoušeli si různé aktivity: vyráběli plakáty a tvořili prezentace, při jejichž tvorbě ve skupinách vyhledávali a vybírali informace v německém jazyce. Pokračování článku 

Vánoční koledy zazněly na Hlinkách již pošesté

Stalo se již tradicí, že se obyvatelé Hlineckého sídliště schází na Štědrý den při zpívání vánočních koled. Malé zastavení po předvánočním shonu, nákupech, úklidu, pečení, uvítal každý návštěvník akce. V hale základní školy Hlinecká se dopoledne rozezněly tóny vánočních koled doprovázené vůní vánočního čaje a punče. Kdo chtěl, mohl si s kapelou rodiny Sýkorových zazpívat, nebo pouze poslouchat koledy a nasávat vánoční atmosféru. Pokračování článku 

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

12. a 13. prosince se žáci neučili, neseděli jsme ve školních lavicích. Celé dopoledne strávili ve sportovní hale. Hráli florbal, squash, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý sportovní výkon získali šupinu, kterou si vyzdobili svůj obrázek vánočního kapra. Pokračování článku 

Malí básníci na ZŠ Hlinecké

VÍŠ, KDO JSEM JÁ?
JÁ JSEM KLUK A JE MI SEDM LET.
JSEM ŽÁK. MÁM JEN ČÍST A PSÁT.
MÁM JÁ TO SNAD RÁD? NE!!! CHCI SI JEN HRÁT. Pokračování článku 

Mladí fotbalisté ze ZŠ Hlinecké zažili úspěch!

Naši mladí fotbalisté se zúčastnili souboje ve futsalu v Písku. Vynikající výsledek vybojovali mladší žáci z 6. a 7. ročníku, pochvalu si zaslouží Tomáš Příhoda, Jakub Mazanec, Marek Novotný, Jakub Karlík, Fanda Mikulička, Filip Ullrich, Ruda Kurej a Tomáš Marek a Ondřej Wolf z 5.ročníku. Pokračování článku 

Akce na leden 2020

 • 6.1.2020 8:00 Zahájena výuka žáků
 • 7.1.2020 16:00 Výbor Spolku rodičů a přátel školy
 • 13.1.2020 2.-3.hod. Bongo – 4. A
 • 13.1.2020 4.-5.hod. Bongo – 4. B
 • 14.1.2020 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 15.1.2020 9:00 Bariérový den 3. AB /MěDDM/
 • 20.1.2020 7:00 OK ČB přehazovaná – 4. -5. roč.
 • 27.1.2020 14:00 Klasifikační porada – pololetní
 • 30.1.2020 Výuka 1.stupeň – dle rozvrhu
 • 30.1.2020 Výuka 2. stupeň – do 13:30 hod.
 • 31.1.2020 /pátek/ JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ