Novinky

SAPERE – vědět, jak žít

Družstvo našich žáků ve složení Sabina Hrabčáková (9.B), Petr Němec  (8.A) a Barbora Růžičková (7.B) získalo 2. místo v okresním kole soutěže SAPERE – vědět, jak žít, zaměřené na zdravý životní styl. Zůstali tak jen kousek od postupu do krajského kola, k pěknému umístění blahopřejeme.

Mgr. Jiřina Koberová, učitelka předmětu výchova ke zdraví

Neuvěřitelný týden skončil – projekt Edison

Pokud je vaše dítě žákem naší hlinecké školy, tak vám určitě neuniklo, čím celá škola žila v týdnu od 22. února do 1. března 2015. Přijeli k nám na stáž zahraniční studenti – Jessica z Austrálie, Michelle z Indonésie, Maggie z Číny, Ivette z Mexika, Joanna z Tchaj-wanu a Leonardo z Brazílie! Setkávali se s našimi žáky v jednotlivých třídách, měli připravené velmi zajímavé prezentace o svých zemích, doplněné spoustou obrázků, videí, pohlednic a suvenýrů. Ze tříd se ozývala nejen angličtina, ale i brazilské písně s Leonardovým doprovodem na kytaru, čínské, indonéské, španělské i portugalské pozdravy a jednoduché rozhovory. Děti si zahrály mexické hry, naučily se indonéský a čínský tanec, zkusily si, jak obtížné je psát čínské znaky. Zážitků máme mnoho a je nemožné je všechny vyjmenovat, byl to mimořádný týden od pondělního zahájení po páteční akci Global Village pro žáky, rodiče i veřejnost. Měli jsme radost i z toho, že se naši žáci dokážou nadchnout pro zajímavou věc a obětovat jí svůj volný čas. Zjistili jsme, že máme mezi sebou téměř profesionálního tlumočníka Ríšu Bauera z 9.A, který stážisty provázel na všech akcích od zahájení po nedělní odjezd, dále velmi šikovná děvčata – Evu, která mimo jiné uváděla uvítací slavnost, Sabinu, Barču, Aničku a Verču, ty se postaraly o kulturní vystoupení a všechny ostatní žáky, kteří se o stážisty starali a pomáhali jim s technikou a orientací na naší škole. Za velmi důležitou považujeme i skutečnost, že si naši děti uvědomily, jak zajímavá a krásná je pro cizince naše země, když neváhají cestovat tisíce kilometrů, aby ji poznali. A samozřejmě, jak je důležité učit se cizí jazyky a zbavit se ostychu při jejich používání. Možná jim zároveň stážisté svým příkladem ukázali, že nic není nemožné, stačí jen jít si za svými sny. Pokračování článku 

Talent Jihočeského kraje 2014

Už potřinácté byli 24. 2. 2015 oceněni nadaní školáci z jihu Čech, kteří vynikají v některém ze sedmi vybraných oborů. Naše škola nominovala tři žákyně. Oceněna byla Veronika Hrubá, žákyně 6.B. Obsadila druhé místo v kategorii umělecké – taneční. Veronika dosahuje vynikajících studijních výsledků.

Ve volném čase se věnuje tanečnímu sportu, tančí latinsko-americké a standartní tance. V jižních Čechách jsou se svým partnerem ve své věkové kategorii bezkonkurenčně nejlepším tanečním párem, nominovali se na Mistrovství ČR ve standartních tancích v roce 2015. Veronika navíc sama spadá do kategorie mladších juniorů, ale kvůli věku svého tanečníka musí podle pravidel tančit v kategorii starších juniorů. Díky skvělým výsledkům a talentu dostali nabídku trénovat s Ing. Martinem Dvořákem a Zuzanou Šilhánovou, nejúspěšnějším párem v dějinách českého tanečního sportu. Blahopřejeme!

Mgr. Jiřina Řehořová, třídní učitelka 6.B

Akce na březen 2015

 • 1.3.2015 8:30 LVK – žáci 6. – 9. tříd Koberová
 • 1.3.2015 16:00 Odjezd zahraničních studentů “EDISON”
 • 2.3.2015 8:15 Plavecký výcvik žáků 4. roč.
 • 4.3.2015 8:00-9:40 Ukázková hodina pro rodiče 1.B
 • 6.3.2015 9:00 Karneval masek – 1.B
 • 10.3.2015 8:15 Plavecký výcvik žáků 4.roč.
 • 10.3.2015 8:00 Okresní kolo – stolní tenis, dívky, Č. Budějovice
 • 11.3.2015 8:30 Beseda v knihovně – 1.A
 • 11.3.2015 11:50-13:20 Kroužek COP
 • 17.3.2015 8:00 Exkurze COP – 8.+7.roč., sraz 7:45 Blanice, předpokládaný příjezd 13:00 KOH-I-NOOR
 • 17.3.2015 8:15 Plavecký výcvik žáků 4.roč.
 • 18.3.2015 8:30 Výchovně vzdělávací program, 1.–5.roč., KD Sokolovna, 50 Kč/žák
 • 18.3.2015 10:00 Výchovně vzdělávací program, 6.-9.+ST, KD Sokolovna, 50 Kč/žák
 • 24.3.2015 8:15 Plavecký výcvik žáků 4. ročníků
 • 25.3.2015 8:00 Ukázková hodina pro rodiče – 1.A
 • 30.3.2015 10:00 Pohádkový muzikál, 1.–4.roč., Princezna se zlatou hvězdou, 45 Kč/žák, KD Sokolovna- Týn
 • 31.3.2015 6:45 Technická expozice COP – 6.roč.+dopl., VIDA-Brno

Okresní kolo soutěže “Finanční gramotnost”

2014-diplom-fin-gramotnostŽáci 8.A Veronika Píchová, Ladislav Komrska a Jan Minařík se zúčastnili okresního kola 6. ročník celostátní soutěže “Finanční gramotnost”, kde získali 4. místo a postupují do krajského kola.

Děkujeme.

Kolářová Jana – hospodářka školy

Projekt EDISON – přijďte se podívat!

edison2015Zveme všechny žáky, rodiče i ostatní zájemce na akci Global Village, pořádanou v rámci projektu EDISON v pátek 27. 2. v době od 13.30 do 15.30 h. v hale školy ZŠ Hlinecká.

Můžete se přijít podívat na zahraniční studenty, působícími celý tento týden na naší škole, seznámit se s nimi a předměty, které na ukázku dovezli, s jejich rodným jazykem… Žáci se mohou se studenty ještě jednou vidět, pohovořit si, vyfotit se, rozloučit se, nechat si je podepsat na památku. Můžete přijít kdykoliv v uvedené době a zdržet se, jak dlouho chcete, jste srdečně zváni.

Náhradní zápis do 1. třídy

Náhradní zápis do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 proběhne ve středu 4.2.2015 od 12:00 hod.

“Máme doma budoucího prvňáčka”

Měsíc leden je vždy ve znamení zápisů dětí do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte.  K zápisu na naši školu se dostavilo téměř 50 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, děti ukazovaly, co všechno již umí.  Po splnění zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první “opravdové povinnosti”.  Přejme si, ať se novým žákům v naší škole líbí.

Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole.

Mgr. Hájková, ředitelka školy

Žáci ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká na návštěvě u koní

Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Křivancovým za úžasné přijetí, povídání a nakonec i nezapomenutelné svezení na jejich krásných koních Teovi a Baronovi. Přestože se zpočátku někteří koní obávali, nakonec se svezli všichni. Křivancovi byli totiž tak milí a srdeční, že jsme se úplně přestali bát.

Po návratu jsme si ve třídě udělali nástěnku z fotek a informací o všech koních z jezdeckého oddílu Framak, které jsme získali z webových stránek www.framak.snadno.eu. Už teď se těšíme, že si návštěvu v létě zopakujeme. Má se totiž narodit hříbátko a pokud nebude pršet, svezeme se možná i venku. Ještě jednou moc děkujeme za krásný zážitek.

Žáci speciální třídy

Přípravy na projekt EDISON v plném proudu

V minulém čísle jsme informovali o vzdělávacím projektu EDISON, v rámci kterého přijedou na naši školu zahraniční studenti, aby dětem představili jiné země a způsoby života, a také aby si žáci měli možnost vyzkoušet komunikaci v angličtině. Mezinárodní studentská organizace AIESEC, která projekt organizuje, už nám zaslala medailonky s fotografiemi „našich“ stážistů z Číny, Egypta, Brazílie, Indonésie, Austrálie, Mexika a Tchaj-wanu a krátká videa, žáci se s nimi seznamují v hodinách angličtiny a na nástěnkách ve škole. Podařilo se již zajistit ubytování studentů v rodinách našich žáků, případně učitelů. Máme rovněž přislíbenu pomoc studentů gymnázia při tlumočení především nejmladším žákům naší školy. I pro ně a pro hostitelské rodiny to jistě bude velmi zajímavá zkušenost. Projekt se setkal s podporou představitelů města, místních organizací a rodičů žáků naší školy, za což všem děkujeme. Snažíme se vše připravit tak, aby se týdenní akce vydařila a splnila svůj účel.

Mgr. Jana Čtvrtníková, ZŠ Hlinecká