Novinky

Dny otevřených dveří na ZŠ Hlinecká

V první polovině ledna probíhala na naší škole řada akcí. Již druhým rokem se konal v sobotu 16. ledna “Den otevřených dveří” pro veřejnost. Ten den navštívili školu nejen rodiče budoucích prvňáčků, ale i rodiče a prarodiče našich žáků. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny učebny, prostory školní družiny, tělocvičny, oranžovou učebnu přírodních věd, chemickou laboratoř, nově zmodernizovanou žákovskou školní dílnu a dílnu keramickou, ve které si žáci tvořili výrobek z keramické hlíny. Pokračování článku 

Realizace projektů MŠMT na ZŠ Hlinecká

esf2

Na začátku tohoto školního roku jsme vás, milí čtenáři, informovali o zapojení naší školy do Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, vyhlašovatelem těchto vzdělávacích programů bylo MŠMT. Naše škola využila obě ministerské výzvy, “výzvu 56” i “výzvu 57”. V rámci “výzvy 56” podala žádost pod názvem “Vzdělávejme se v cizím jazyce”, škola získala dotaci ve výši 328 987 Kč. Pokračování článku 

Získá ZŠ Hlinecká dotace z Jihočeského kraje?

Naše škola se rozhodla opětovně využít 1. výzvy “Dotačního programu” Jihočeského kraje a v polovině ledna podala dvě žádosti o dotace z tohoto grantového programu. Rada města podpořila podání obou žádostí, za což velmi děkujeme. První žádost se týká “Podpory sportu”, dotaci by škola využila k realizaci projektu “Rekonstrukce běžecké dráhy” na školním víceúčelovém hřišti. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká gratuluje úspěšným řešitelkám v okresním kole matematické olympiády

Matematika je předmět, který si oblíbila řada žáků naší školy. Klára Kofroňová, Kateřina Porodová a Evelína Vaithová z pátých tříd se 19. ledna zúčastnily okresního kola Matematické olympiády v Českých Budějovicích. Podmínkou účasti bylo úspěšné řešení matematických příkladů ve školním kole. Okresní kolo matematické olympiády se konalo v ZŠ Nerudova, České Budějovice. Na dívky čekaly tři náročné slovní úlohy, mohly získat maximálně 18 bodů. Úspěšnými řešitelkami se staly žákyně Klárka s 11 body a Kačka s 9 body.

Gratuluji! Jste šikovné a moc vás chválím.

Mgr. Svatava Báčková, třídní učitelka

Sportovní den na ZŠ Hlinecká

V rámci prevence rizikového chování žáků uspořádala naše škola v závěru kalendářního roku dva sportovní dny. V těchto dnech byla sportovní hala v Týně nad Vltavou plná pohybu. Řada našich žáků navštívila sportovní halu zcela poprvé. Pro žáky 1. stupně byl připraven stolní tenis, squash, fotbal, stepy, hod na koš, vybíjená a točení obručí. Některé sporty znali žáci z hodin tělesné výchovy, ale squash byl pro žáky úplnou novinkou. Pokračování článku 

Vánoční a pololetní bruslení na ZŠ Hlinecká

Zkušení bruslaři naší školy se už nemohli dočkat oblíbené výpravy na zimní stadion do Veselí nad Lužnicí. V předvánočním týdnu konečně nastal čas vyzkoušet brusle, pořádně se obléci, přibalit svačinu, případně i hokejku a vyrazit na led. Zájemců bylo tolik, že naplnili postupně tři autobusy. Pokračování článku 

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

Měsíc leden je vždy ve znamení zápisů dětí do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou” dítěte. K zápisu na naši školu se dostavilo přes 50 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těšila, při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy a kreslily postavu. Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno již umí. A věřte, byli velmi šikovní. Po splnění zápisu si pak domů děti odnášely drobné dárečky, které jim vyráběli jejich budoucí kamarádi. Společně si přejme, aby se nově zapsaným žákům v naší škole od září velmi líbilo. Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole.

Mgr. Hájková, ředitelka školy

Náhradní zápis do 1. třídy

Náhradní zápis do 1. třídy školního roku 2016/2017 proběhne ve středu 3.2.2016 od 12:00 hodin.

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd se koná:

  • pátek 22. ledna 2016, 13:00 – 17:00 hodin
  • sobota 23. ledna 2016, 9:00 – 12:00 hodin    

Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká

Vážení rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků, budoucí prvňáčci a ostatní příznivci naší školy!

Srdečně Vás zveme na
“Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká”.

Kdy? 16. 1. 2016 (SOBOTA)
V kolik? 9:00 – 12:00 hodin

  • Rádi vás celou budovou školy provedeme, budete si moci prohlédnout třídy pro žáky a odborné učebny.
  • Ukážeme vám práci na “zázračné” interaktivní tabuli.
  • Zodpovíme vše, co vás k výuce či škole zajímá.

Těšíme se na vaši účast.