Novinky

Zájmové kroužky na škole 2015 -2016

Zájmové kroužky na škole 2015 -2016

Kroužek Jméno a příjmení Den a hodina Třída
Volejbal Mgr. Jiřina Koberová Pondělí 14:00 – 15:00 6. – 7.
Volejbal Mgr. Jiřina Koberová Středa 14:00 – 15:00 8. – 9.
Angličtina pro nejmenší Mgr. Jaroslava Werbynská Středa 12:15 – 13:15 2.A, 1.A
Čtvrtek 12:15 – 13:15 2.B
Pátek 12:15 – 13:15 1.B
Řečová výchova (logopedie) Mgr. Jitka Janálová Pondělí 12:00 – 12:45 1.A, 1.B
Nepovinný předmět
Náboženství Josef Staněk Pondělí 13:00 – 13.45
budova Komenského
1. – 3.
Pondělí 13:45 – 14:30
budova Komenského
6. – 9.
Úterý 14:00 – 14:45
budova Vinařického nám.
4. – 5.

Akce na říjen 2015

 • 1.-2.10. 6:30 Dvoudenní pobyt žáků v rámci projek EVVO, žáci 7. ročníků, Prachatice – Dřípatka (výukové programy, doprava, ubytování-grant Jihočeského kraje)
 • 1.10. 8:45 Návštěva expozice Muzea, Týn 6.-9. ST
 • 5.10. 8:00-8:45 Ukázková hodina 1.A
 • 5.10. 7:45 rnaj Coca-Cola cup – hoši Temelín
 • 6.10. 6:30 Okresní kolo ve stolním tenise – dívky, místo konání – Č. Budějovice
 • 6.10. 8:15 Fotografování 1.AB
 • 6.10. 8:00 – 11:40 pobyt v přírodě, 4.-5. ročník
 • 7.10. 8:45-10:15 Semenec, “Lesní domov”, 5.A, zdarma
 • 7.10. 10:30-12:00 Semenec – “Lesní domov”, 5.B, zdarma
 • 8.10. 9:00-10:30 Semenec – “Polní laboratoř”, 8.A, zdarma
 • 8.10. 10:45-12:15 Semenec – ” Polní laboratoř”, 8.B, zdarma
 • 8.10. 8:00 Exkurze – Praha 6.A, Zemědělské muzeum, botanická zahrada (grant Jihočeského kraje)
 • 12.10. 8:00-8:45 Ukázková hodina 1.B
 • 13.10. 6:30 Stolní tenis – hoši OK – ČB
 • 22.10. 8:00 Vzdělání a řemeslo – žáci 9. ročníku
 • 28.10. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 29. – 30.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen v únoru 2016, plavat začne 4. AB, Plavecká škola TJ KOH-I-NOOR České Budějovice, 10 lekcí

Modernizace žákovské školní dílny

Přečtěte si článek, který vyšel v Českobudějovickém deníku >>>

Pozvánka otevření modernizované žákovské školní dílny

eu

dilna2015

POZVÁNKA OTEVŘENÍ MODERNIZOVANÉ ŽÁKOVSKÉ ŠKOLNÍ DÍLNY

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká vás srdečně zve na otevření žákovské školní dílny, které se uskuteční

v úterý 15. září 2015 v 15:00 hod. v budově ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

První školní den na ZŠ Hlinecká

Prvního září kalendář neúprosně oznámil všem školákům, že skončily prosluněné letní prázdniny. Pro nové žáky se tradičně tento den stává dnem skutečně slavnostním. Malí prvňáčci nastupují do základní školy a zahajují povinnou devítiletou školní docházku, což je jedna z nejdůležitějších událostí dětského věku.

Většina prvňáčků se na školu velmi těšila, přišla v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Dnes již mají prvňáčci slavnostní zahájení školního roku za sebou a čekají na ně “opravdové povinnosti”. Společně jim popřejme milé paní učitelky, jen samé jedničky a spoustu nových a dobrých kamarádů. Zároveň si přejme, aby žáky učení bavilo a z jejich výsledků měli radost nejen rodiče a paní učitelky, ale především žáci samotní. Vážení rodiče, děkuji vám za důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole.

Zdena Hájková, ředitelka školy

Akce na září 2015

 • 1.9. 8:00 zahájení školního roku
 • 2.9. 8:00 třídnické práce (1. – 3. hodina)
  • rozdávání učebnic, školní řád, rozvrh
  • šatnáři, třídní samospráva,
  • vyučování končí na 1. stupni po 4. hodině, na 2. stupni po 5. hodině
 • 3.9. 8:00 výuka dle rozvrhu
 • 15. 9. 16:00 schůzka rodičů  1.A, 1.B
 • 24. – 25.9. 6:30 Dvoudenní pobyt v rámci projektu EVVO 8. – 9. roč., Prachatice-Dřípatka, výukový program
 • 1. – 2.10.    6:30 Dvoudenní pobyt v rámci projektu EVVO 7. roč., Prachatice-Dřípatka, výukový program
 • bude upřesněno fotografování prvňáčků
 • plavecký výcvik bude zahájen v únoru 2016, plavecká škola KOH-I-NOOR, úterky, plavat začínají 4.AB, termín bude upřesněn

Besedy na ZŠ Hlinecká

Pryč je smích školních tříd, teď už musím něčím být. Ano, skončili jsme. Ale přece jen než se rozloučíme se školními lavicemi, chceme poděkovat  odborníkům, pracovníkům, no vlastně “dospělákům”,  kteří  si přišli s námi popovídat a pobesedovat.  Pan Staněk nás poučil o rodinných vztazích a lásce,  paní Cíchová a Hladečková nám přišly říci něco o sociálních věcech,  paní Havlíková a  Léblová nás poučily o matrice a dokumentech. Pokračování článku 

Žákovská školní dílna na ZŠ Hlinecká se oblékla do nového!

2015-dilnaV květnovém čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o průběhu realizace projektu „Modernizace žákovské školní dílny“ na ZŠ Hlinecká. Finanční dotaci na způsobilé výdaje získala škola v rámci 34. Výzvy z ROP Jihozápad. Celkové náklady na projekt činily 1 134 249 Kč, způsobilé výdaje byly 791 689 Kč, výdaje na stavební úpravy byly vyčísleny na 342 562 Kč. Díky podpoře zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou, z jehož prostředků byly uhrazeny nezpůsobilé výdeje, mohly vzniknout v žákovské školní dílně dva oddělené prostory, dílna na dřevo a dílna na kovo. Pokračování článku 

Už jsou z nás čtenáři

Žáci 1.A třídy ZŠ Hlinecká byli 14.května pasováni na čtenáře.

„Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, pasuji tě na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno dobré.“ Tímto slibem byli žáci 1.A pasováni na čtenáře v Městské knihovně. Nejdříve ale museli paní knihovnici Janovské a tetičkám z Baráčnické rychty ukázat, že opravdu umí číst. Následně každý žáček poklekl a byl slavnostně pasován. Děti dostaly krásnou knihu, pamětní list a možnost chodit celý rok do knihovny zdarma. Pokračování článku 

Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků

30. června skončil školákům školní rok, žákům 9. ročníků ze ZŠ Hlinecká skončila povinná devítiletá docházka, žáci tak ukončili povinné základní vzdělání.  Již tradičně byla žákům předána závěrečná vysvědčení na týnské radnici, starobylá obřadní síň přivítala nejen slavnostně naladěné žáky , ale i jejich rodiče a prarodiče.  Žákům poblahopřál k ukončení studia pan místostarosta Ivo Machálek, paní učitelky třídní předaly výroční vysvědčení  a jen s obtížemi skrývaly dojetí a radost z jejich úspěchu. Pokračování článku