Novinky

Od září 2013 pracuje ve škole nepovinný předmět – náboženství

Náboženství – J. Staněk:

  • 1. – 2. ročník, středa 12.00 – 12.45 hod. – ZŠ Hlinky
  • 3. – 9. ročník, úterý 13.45 – 14.30 hod. – ZŠ Hlinky

Náboženství – K. Sádlo:

  • 4. – 5. ročník středa 12.45 – 13.30 hod. – budova ZŠ na Vinařického náměstí

Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek

Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek, garantem anglického jazyka je Mgr. Petra Říhová.

Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

V pondělí 16. 9. 2013 se konaly doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byl volen jeden zástupce z řad rodičů. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 22 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 13 rodičů. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Monika Smutná, obdržela nejvyšší počet hlasů.

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká

Díky získání finančního příspěvku od společnosti NADACE ČEZ si může naše škola zrealizovat dlouho vysněný sen v podobě multifunkční učebny přírodních věd. Na konci května proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami a byla odstartována realizace této “oranžové učebny”. O hlavních prázdninách se konaly v učebně zásadní úpravy, probíhaly práce zednické, elektrikářské , instalatérské a natěračské. Do učebny bylo položeno nové linoleum, okna byla osazena modrými roletami, žákovské lavice získaly nový vzhled, byly nakoupeny nové žákovské židle. To vše bylo hrazeno z rozpočtu školy a stálo nemalé finanční prostředky. Realizace “oranžové učebny” je téměř u konce, ještě čekáme na dodání nové katedry a skříňky na pomůcky. Vybudování multifunkční učebny jistě přispěje k zkvalitnění výuky našich žáků, ti budou využívat nově vybavenou učebnu v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. Žáci zde budou demonstrovat různé přírodovědné jevy, v praktických experimentech si ověří získané teoretické poznatky. Budou využívat pojízdnou interaktivní tabuli s moderním softwarem, digitální mikroskop, systém “Pasco” se sadou senzorů, bude zde nový pult pro žákovské pokusy. A které ročníky budou “oranžovou učebnu” využívat? Především to budou třídy na druhém stupni, ale nic nebrání tomu, aby učebnu využívali i ti nejmenší. V obou případech bude záležet na vyučujících, jak si “poradí” s nejnovější technikou a pak samozřejmě na jejich pedagogickém mistrovství.

Mgr. Hájková, ředitelka školy

Ovoce do škol

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již pátým rokem do projektu EU “Ovoce do škol”. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jsou upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce (min. 50%), někdy bývá pro zpestření v dodávkách zahrnuto i ovoce exotické. Pokračování článku 

Doporučené pomůcky pro školní rok 2013/2014

Doporučené pomůcky pro školní rok 2013/2014 (dokument PDF)

Projekt Active English

Žáci 9. B úspěšně zakončili tříletý projekt ACTIVE ENGLISH

Certifikát

Zajímavé odkazy pro rodiče

Únosy nebo ohrožení dětí násilníkem – prevence
http://www.Azrodina.cz/4253-unosy-nebo-ohrozeni-deti-nasilnikem-prevence

Přijímací zkoušky na střední školy – nejčastější dotazy
http://www.Azrodina.cz/3026-prijimaci-zkousky-na-stredni-skoly-nejcastejsi-dotazy