Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevření

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevřeníV září jsme čtenáře informovali o budování oranžové učebny na ZŠ Hlinecká. Jen pro připomenutí uvedu v krátkosti základní informace. Škola zažádala o finanční příspěvek společnost NADACI ČEZ, žádosti bylo vyhověno a na konci května 2013 proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami. NADACE ČEZ poskytla škole grant v podobě finančního příspěvku. Příspěvek byl určen k realizaci dlouho vysněné “multifunkční učebny přírodních věd”.

O hlavních prázdninách byla odstartována realizace tohoto projektu. Na škole se budovala učebna fyziky, probíhaly práce zednické, instalatérské, natěračské, elektrikářské a jiné, do školy byly dodávány nové učební pomůcky a přístroje, učebna fyziky získávala nový vzhled. Realizace “multifunkční učebny” je v současné době téměř u konce, schází už jen poslední úpravy. Učební pomůcky už mají svá místa a čekají na slavnostní zahájení svého provozu. Budou žákům sloužit k demonstraci různých přírodovědných jevů, v praktických experimentech si žáci ověří získané teoretické poznatky. A o jaké pomůcky se jedná?

Například experimentální systém PASCO, senzory pohybu, světla, úrovně hluku, senzory tlaku, napětí, teploty apod. Ke znázornění optických jevů bude sloužit laserová geometrická optika, žáci budou moci vidět zblízka pomocí mikroskopu s elektronickým okulárem. Hoffmannův přístroj bude žáky provázet v hodinách chemie, kdy budou zkoumat elektrolýzu vody, využijí i digitální ph metr. Ve fyzice pak žáci budou využívat digitální měřící přístroje, magnety a vodiče. Věřím, že se žákům výuka s pomocí výše uvedených “technických zázraků” bude líbit a oranžovou učebnu tak budou využívat žáci z 2. ale i 1. stupně.

Hodně úspěchů, milí žáci!

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy