Jednodenní adaptační výlet pro žáky ZŠ Hlinecká

Ve dnech 17. – 19. září 2018 proběhl na naší škole v rámci preventivních aktivit „Jednodenní adaptační výlet“. Zúčastnili se ho žáci čtvrtých, pátých a šestých ročníků. Cílem výletu, který se konal v kempu Rusalka, kam všichni zúčastnění došli pěšky, bylo vytvoření dobrých vztahů v nově vzniklých kolektivech, posílení kladných vlastností žáků a jejich sebepoznávání formou her.

Výletu se kromě žáků účastnili školní psycholožka Mgr. Pavla Fojtíková, školní metodička prevence Mgr. Jiřina Koberová, výchovný poradce Mgr. Josef Ťupa a třídní učitelé výše uvedených tříd. Všem se adaptační výlet moc líbil, a proto počítáme s jeho zařazením do minimálního preventivního programu školy i v příštím školním roce.

Mgr. Jiřina Koberová