ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 3. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic na 48 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní Pavla Fraňková a za odbor školství paní Helena Hulcová.

Přejme si, ať se našim prvňáčkům ve škole líbí, ať zažívají jen samé úspěchy, ať je učení baví. Zároveň děkuji všem pedagogickým pracovníkům za vstřícný přístup k rodičům, za svědomitou práci při organizačním zajištění nového školního roku.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání na naší škole, budeme se snažit vaši důvěru nezklamat.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy