Novinky

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

Ač byl 20. prosinec školní den, v lavicích jsme ho nestrávili, byli jsme totiž celé dopoledne ve sportovní hale. Hráli jsme fotbal, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, zkusili si squash, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý náš sportovní výkon jsme dostali papírovou vločku, kterou jsme nalepili na svůj třídní obrázek. Na konci sportování jsme měli krásnou zimní krajinu plnou sněhových vloček. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na exkurzi v Linci

Ve čtvrtek 14.12.2017 se žáci tříd 9.A, 9.B a 8.A vypravili s paní učitelkou Koberovou, Řehořovou a Valkovou do rakouského města Lince blízko hranic. Jeli jsme téměř 2 hodiny autobusem a doprovázela nás paní průvodkyně. Zašli jsme v Linci do tří kostelů a paní průvodkyně nám pověděla spoustu zajímavých věcí. Pokračování článku 

Akce na únor 2018

 • 1.2.2018 9:30 Bruslení žáků 6. – 9. roč. (Veselí n/Luž., 10:30 – 12:30)
 • 1.2.2018 Odpadá odpolední výuka – žáci 2. spně
 • 2.2.2018 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 5.2.2018 Olympiáda žáků 2. st. – český jazyk, Č.Budějovice
 • 6.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 13.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 13.2.2018 8:00-9:40 Ukázková hodina – 1. B
 • 13.2.2018 8:30 Anglické divadlo – 5. AB vyučující
 • 13.2.2018 10:15 Anglické divadlo – 6.-9.roč. (KD Sokolovna, 60 Kč/žák)
 • 15.2.2018 9:00 Maškarní karneval – 1. B
 • 19.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD IV.odd.
 • 20.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 20.2.2018 8:00 Školení BESIP – Č.Budějovice
 • 20.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD II.odd.
 • 21.2.2018 7:00 Školení GDPR – Č. Budějovice
 • 21.2.2018 9:00 Maškarní karneval – 1.A
 • 22.2.2018 13:30 Maškarní karneval ve ŠD III. odd./Vin.šk./
 • 23.2.2018 13:00 Maškarní karneval ve ŠD I. odd.
 • 26.2.2018 8:00 Němčina nekouše – 6.-9. roč.
 • 27.2.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 25.2.2018 – 4.3.2018 8:00 Lyžařský výcvikový kurz

Akce na měsíc leden 2018

 • 3.1.2018 16:00 Výbor Spolku rodičů a přátel školy Valková
 • 9.1.2018 14:30 Beseda – Nebezpečí sociálních sítí
 • 9.1.2018 třídní schůzky
 • 12.1.2018 (pátek) Volby prezidenta ČR
  • 1. stupeň výuka končí 11:40 hodin
  • 2. stupeň výuka končí 12:35 hodin
 • 16.1.2018 8:00 Městská knihovna – beseda 7.A
 • 19.1.2018 9:00-11:00 Bariérový den – MěDDM 3.AB
 • 19.1.2018 (pátek) Volby prezidenta ČR (v případě konání 2. kola voleb)
  • 1. stupeň výuka končí 11:40 hodin
  • 2. stupeň výuka končí 12:35 hodin
 • 23.1.2018 8:00 Adam a Eva aneb nejsme stejní – 6.A
 • 8:55 Čas proměn – 7. AB p.Paroubková
  • 10:55 Jsi on line 2 – 5.A p.Paroubková
  • 11:50 Jsi on line 2 – 5.B p.Paroubková
 • 23.1.2018 11:00 Městská knihovna – beseda 8.A
 • 24.1.2018 (středa) Okresní kolo matematické olympiády – Č.Budějovice (ZŠ Nerudova 9, od 7:30 přihlášení, mat.olympiáda, od 9:00 – 10:15 hodin)
 • 26.1.2018 13:00-14:00 ŠD – “odpolední čtení”
 • 30.1.2018 8:00 Městská knihovna – beseda 7.B Hrůzová
 • 30.1.2018 (bude upřesněno) Beseda “kouření a alkoholismus” 4. – 5. roč. (Policie ČR – p.Pitzmos)
 • 30.1.2018 (úterý) odpadá odpolední výuka – 6. hodina, 5.AB, Vinařická škola
 • 31.1.2018 Bruslení žáků z budovy na Vinařického náměstí (odjezd 8:00, brusle 9:00- 11:00, cena bude upřesněna, max.počet žáků 45)
 • 31.1.2018 Rozdání pololetního vysvědčení
 • 1. stupeň 4. popř. 5. vyučovací hodinu
 • 2. stupeň 6. vyučovací hodinu
 • 1.2.2018 (čtvrtek) Bruslení žáků 2. stupně (odjezd 9:30, brusle 10:30-12:30, cena bude upřesněna, max.počet 45)
 • 1.2.2018 Odpadá odpolední výuka žáků 2.stupně
 • 2.2.2018 (Pátek) Jednodenní pololetní prázdniny žáků
 • Plavecký výcvik – termín bude upřesněn, 3.AB, 4.AB TU
  (plavecký výcvik zahájí 4.AB, předpokládané přistavení autobusu v 8:00, předpokládaný příjezd do 12:30, den – úterky, 10 lekcí, doprava 600 Kč/žák- nevratná jednorázová platba)

Dotace z IROP míří na ZŠ Hlinecká

Vedení školy podalo v únoru 2017 žádost o dotaci do IROP v rámci výzvy č. 46. Začátkem listopadu 2017 obdržela škola zprávu o schválení projektů předložených v rámci výše uvedené výzvy a škola je nyní ve fázi před podpisem smlouvy. Podpořenými projekty jsou jmenované investiční akce: vybudování jazykové učebny, vybudování venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce stávajícího výtahu a vybudování  bezbariérového WC.   Pokračování článku 

Děti ze ZŠ Hlinecké  udělaly radost dětem

Jsme žáci 1. A, chodíme do Hlinecké školy. Máme své maminky a tatínky, bydlíme v hezkých bytech a domečcích, máme dětské pokojíčky se spoustou hraček. Rodiče nám kupují dobrůtky, chodí s námi do kina, jezdí na výlety a mají nás rádi. Od naší paní učitelky Aleny Šebestové jsme se dozvěděli, že se všechny děti takto dobře nemají. Vyprávěla nám, jak žijí děti v dětských domovech a azylových domech. Společně jsme se rozhodli, že jim kousek našeho blahobytu a štěstí darujeme. Pokračování článku 

PROJEKT “Děti do bruslí” 

Obě týnské základní školy se do tohoto projektu zapojily již druhým rokem. Cílem  projektu je poskytnout dětem tj. žákům z 1. stupně základních škol  výuku formou kurzu, kde žáci získají základy správného bruslení. Organizátorem projektu je spolek Děti do bruslí, který zastupuje  bývalý extraligový hokejista, výuku bruslení zajišťují  profesionální hokejisté. Tento projekt je opětovně podpořen z Oranžového roku, rodič hradí pouze kurzovné za 5 lekcí a částečně se podílí na dopravě. Pokračování článku 

Burza škol na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Rok se s rokem sešel a i letos stojí žáci našich dvou 9. tříd před důležitým rozhodnutím. Jakou střední školu či učiliště si mám vybrat? A zvolím dobře? Snažíme se jim tedy pomoci. Už od začátku školního roku seznamujeme s nabídkou škol středního vzdělávání podle údajů Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce. Informujeme je i o poptávce podniků a o situaci na trhu práce. Pokračování článku 

Běžecká dráha na ZŠ Hlinecká slavila premiéru!

V polovině letošních prázdnin byly započaty stavební práce na rekonstrukci běžecké dráhy u ZŠ Hlinecká, dráha byla dokončena v září na začátku školního roku. Červená, tartanová a čtyř-dráhová běžecká dráha se rázem stala pýchou školního víceúčelového hřiště. Pokračování článku 

Podzim ve školní družině na ZŠ Hlinecká

V prvních měsících nového školního roku bylo pro žáky z hlinecké školní družiny a družiny na Vinařického náměstí připraveno hned několik zajímavých akcí. Žáci se mohli důkladně seznámit s prací policie a hasičů, včetně ukázek různých důležitých pomůcek a hasičské techniky. Čekala je drakiáda, kdy na školním hřišti pouštěli přinesené draky, ať už koupené, či vlastnoručně vyrobené. Dále vyzkoušeli svou představivost a zručnost při dýňobraní , vykrajování a výtvarném zpracování dýní. Jsme rádi, že paní vychovatelky zařazují ke každodenním činnostem ve školní družině také tyto mimořádné akce, kterými zpestřují pobyt našich žáků ve všech odděleních školní družiny.  Paní vychovatelky, děkujeme.

Vedení ZŠ Hlinecká