Novinky

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

13. a 14. prosince jsme se neučili, neseděli jsme ve školních lavicích. Celé dopoledne jsme strávili ve sportovní hale. Hráli jsme florbal, squash, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý náš sportovní výkon jsme získali razítko, kterým jsme si vyzdobili svůj obrázek vánočního stromku. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na výstavě „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“

Ve středu 12.12.2018 jsme se vypravili do Českých Budějovic. Nejdříve jsme navštívili adventní trhy na náměstí, kde na nás dýchla vánoční atmosféra a nálada. Prošli jsme si stánky, prohlédli vánoční stromeček a ochutnali nabízené dobroty. Další naše cesta vedla do Jihočeského muzea na výstavu „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“ u příležitosti 100 let od ukončení této války. Pokračování článku 

Slavnostní otevření nových prostor na ZŠ Hlinecká

V úterý 11. 12. 2018 byly za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky, některých členů rady města a dalších přítomných hostů  otevřeny nové prostory, které byly vybudovány v rámci projektu IROP ve výši necelých 5 mil. Kč. Přítomní hosté měli možnost shlédnout a zapojit se do výuky v nové jazykové učebně, k přesunu do učebny mohli využít zcela zrekonstruovaný osobní výtah, prohlédli si venkovní učebnu přírodních věd, nahlédli do nově vybudované bezbariérové toalety. Pokračování článku 

Akce na prosinec 2018

 • 3.12.2018 8:00 Vánoční focení žáků 2. – 5. roč. (kalendář 250 Kč/žák)
 • 4.12.2018 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 4.12.2018 8:00 Ukázková hodina 2.A
 • 4.12.2018 8:00-9:00 Jazyková učebna – lektor ONLINE /lektor AV Medií/
 • 5.12.2018 8:30 Čerti a Mikuláš na škole – 9.A
 • 6.12.2018 8:30 KINO – Mimi a Líza 2D – 1.A, 2.B, 3.A
 • 5.12.2018 8:30 Čerti a Mikuláš na škole – 9.A
 • 6.12.2018 10:00 KINO – Mimi a Líza 2D – 1.B ,2.A, 3.B (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 6.12.2018 Mikulášská nadílka ve školce – ŠD
 • 7.12.2018 8:15 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D – 4 A, 4.B
 • 7.12.2018 10:30 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D – 5.A, 5.B (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 7.12.2018 14:45 Sportovní hala – volejbal učitelé
 • 10.12.2018 8:00 Cassiopeia – mýdlování 2.A
 • 10.12.2018 10:00 Cassiopeia – mýdlování 3.A
 • 10.12.2018 8:15 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D 6.A, 6.B, 7.A
 • 10.12.2018 10:30 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D 8.A, 8.B, 9.A (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 10.12.2018 14:00 Pedagogická rada
 • 11.12.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 11.12.2018 10:00 Slavnostní otevření učeben a prostor z projektu IROP
 • 12.12.2018 /bude upřesněn/ Exkurze do Jihočeského muzea ČB, vánoční trhy 9.A (10.30 – 12.00, 1. světová válka , 100 let )
 • 12.12.2018 8:30 Vánoční soutěžení – 4.,5.roč. ZŠ, MS
 • 13.12.2018 8:00 – 12:35 SPORTOVNÍ DEN – 2. stupeň (Sportovní hala Týn, společný odchod na oběd a ke škole, výuka bude ukončena ve 12:35 hodin)
 • 14.12.2018 8:00 – 11:40 SPORTOVNÍ DEN – 1. stupeň (Sportovní hala Týn, společný odchod na oběd a ke škole, výuka ukončena v 11:40 hodin)
 • 17.12.2018 10:00 Beseda s Policií ČR – krádeže 1.A, 1.B
 • 18.12.2018 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 18.12.2018 9:30 BRUSLENÍ vánoční – Veselí n/Luž. – 2.st. /odpolední výuka dle rozvrhu, příspěvek z prevence riz.chování/
 • 18.12.2018 13:00 Posezení u vánočního stromku ve ŠD (všechna oddělení)
 • 19.12.2018 8:00 BRUSLENÍ vánoční – Veselí n/Luž. – 1.st. /po návratu výuka dle rozvrhu/
 • 19.12.2018 8:00-10:00 Exkurze – ISŠ Hněvkovice 9.A + výběr 8.AB (ISŠ – partner naší školy)
 • 20.12.2018 Odpadá odpolední výuka
 • 21.12.2018 Zkrácena výuka: 1. stupeň 11:40, 2. stupeň 12:35
 • 22.12.2018 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
 • 3.1.2019 (čtvrtek) zahájeno vyučování

Zdravá 5

Environmentální projekt na ZŠ Hlinecká

Příjemné podzimní dny v CEV Dřípatka Prachatice

Díky prostředkům získaným z Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny (Cílená podpora EVVO ve školách) se mohli naši žáci také letos vydat se svými vyučujícími na dvoudenní pobyty s environmentálním zaměřením. Po zkušenostech z minulých let byl i tentokrát o akci velký zájem, do Prachatic se tak autobusem a vlakem vypravily postupně tři skupiny žáků. Pokračování článku 

Exkurze ZŠ Hlinecké na Šumavu

Ve středu 10. října 2018 se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů. Pokračování článku 

Projektové vyučování na ZŠ Hlinecká „Kachna domácí„

Pro žáky 8. tříd škola připravila projektové vyučování na téma: „Sledování vnitřních orgánů u kachny domácí“ – ukázka kuchání. Žáci v rámci předmětu přírodopis mohli zhlédnout na kachně domácí uložení jednotlivých orgánů v těle ptáků (srdce, plíce, játra,…aj.).  Nejvíce žáky zaujal obsah svalnatého žaludku a jeho velikost. Projektové vyučování žáky velmi zajímalo. Vždyť to, co se učí z obrázků v učebnici, mohli nyní vidět ve skutečnosti.

Ing. Zdena Valková, vyučující přírodopisu

Výlet ZŠ Hlinecké do Prahy

Dne 15. 10. 2018 jely naše třídy 6. A a 6. B na výlet do Prahy. V jeho programu byl Mořský svět a pražská ZOO. Ráno jsme se sešli na autobusové zastávce. Potom jsme vyrazili autobusem na cestu. Cesta byla dlouhá, ale docela rychle utekla.  Nejdříve jsme navštívili Mořský svět. V akváriích tam plavali žraloci, rejnoci, piraně a mnoho dalších ryb. Viděli jsme i želvu. Na cestu do ZOO si skoro všichni koupili popcorn. Pokračování článku 

Akce na listopad 2018

 • 2.11.2018 8:00 – 12:15 “Děti do bruslí” 2.skupina (1.AB, 2., 3.roč.), 5x lekce, zimní stadion Soběslav
 • 2.11.2018 8:00-9:40 Preventivní program – 6.B
  (Theia-krizové centrum “Šikana a násilí”)
  Preventivní program – 8.B ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum”Peníze a jejich moc”)
 • 2.11.2018 10:00-11:40 Preventivní program – 7.A
  (Theia-krizové centrum”Kyberšikana a virtuální svět”)
  Preventivní program-9.A ŠMP, vyučující
  (Theia-krizové centrum “Xenofobie a rasismus”)
 • 6.11.2018 8:00 Ukázková hodina – 1. A
 • 6.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 2. A, (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 2.B (Zdravá 5 “Škola Zdravé pětky”)
 • 6.11.2018 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 8.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 4.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 4.B (Zdravá 5″Nakupování se Zdravou pětkou”)
 • 8.11.2018 8:00-13:30 Vzdělání a řemeslo – 9.A
 • 13.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 3.A (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 3.B (Zdravá 5 “Nakupování se Zdravou 5”)
 • 13.11.2018 15:00 Informační schůzka – LVK
 • 13.11.2018 15:00 “Burza škol” – 8.A, 8. B, 9.A, žáci bývalé ST
 • 13.11.2018 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 14.11.2018 8:00 Pohár starosty města – turnaj ve florbalu, mladší a starší žáci + dívky?, Sportovní hala-Týn
 • 14.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování 1.,2, a 4. oddělení ŠD
 • 16.11.2018 8:45-12:30 Den s architektem – 9.A (projekt OPS Semenec” Jedlá zahrada a pohybová překážková stezka, účast žáků na tvorbě návrhu, hry, pohybové aktivity, opékání buřtů, teplý čaj – bude zajištěn)
 • 20.11.2018 10:00 Preventivní program – 7.A dívky, “Čas proměn”
 • 21.11.2018 13:30 Etiketa slušného chování – 1. Oddělení ŠD
 • 22.11.2018 8:00-10:00 Výukový program – 6.B (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 10:00-11:40 Výukový program – 6.A (Zdravá 5″Párty se Zdravou pětkou”)
 • 22.11.2018 11:55-13:30 Výukový program – 7.A (Zdravá 5 “Párty se Zdravou pětkou”)
 • 27.11.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB, odjezd 8:00 hod., budova na Vinař. náměstí, plavecký výcvik zahájen v 9:30 hod., lekce 2×45 minut, předpokládaný návrat cca 12:30 hod., cena za dopravu na žáka 750Kč /10 lekcí/, Plavecká škola – Č.Budějovice