Novinky

ZŠ Hlinecká na lyžích

V půlce února se uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnili žáci ze 7. až 9. ročníků. V neděli ráno jsme nemohli dospat, před námi byl očekávaný týdenní pobyt v Krkonoších. Rozloučení se svými rodiči, poslední zamávání a už odjíždíme směr Pec pod Sněžkou. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká získala dotaci z IROP

V závěru loňského školního roku využilo vedení školy výzvu č. 2 z IROP a podalo žádost o dotaci za účelem modernizace odborných učeben. Projekt zahrnuje rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modernizaci počítačové učebny. Kladným rozhodnutím byla škole přiznána dotace ve výši necelých 2 mil. Kč, obě akce by měly být realizovány nejpozději do konce září 2019. Pokračování článku 

Oznámení – zápisové lístky pro uchazeče o studium na středních školách

Ředitelství ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje, že zápisové lístky pro uchazeče o studium na středních školách jsou připraveny v kanceláři školy k  vyzvednutí zákonnými zástupci. Zápisové lístky je možné vyzvednout v době od 7:00–15:00 hodin /pondělí až pátek /.  

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd se koná:

 • pátek 5. dubna 2019 13:00 – 17:00 hodin
 • sobota 6. dubna 2019 9:00 – 12:00 hodin

Informativní schůzky rodičů budoucích žáků 1. třídy

Vážení rodiče, srdečně vás zveme s budoucími prvňáčky na informativní schůzku”JDU DO 1.TŘÍDY “

MŠ HLINKY

 • den: 13. 3. 2019 /středa /
 • čas: 15:30 hod.

MŠ DEWETTEROVA

 • den: 11. 3. 2019 /pondělí /
 • čas: 15:30 hod.

Rodiče se budou moci zeptat na vše, co je k výuce či škole zajímá. Pro svého prvňáčka si můžete vybrat školu bez ohledu na trvalé bydliště tj. spádovou oblast.
Těšíme se na vaši účast.

Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká 20. 3. 2019

Vážení rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků, budoucí prvňáčci, bývalí žáci a ostatní příznivci naší školy!

Srdečně Vás zveme na
“Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká”

 • Kdy? 20. 3. 2019 (STŘEDA) – škola na Hlineckém sídlišti
 • V kolik? 8:00 hod. – 16:00 hod.

Rádi vás celou budovou školy provedeme, budete si moci prohlédnout třídy pro žáky a odborné učebny. Ukážeme vám práci na “zázračné” interaktivní tabuli. Zodpovíme vše, co vás k výuce či škole zajímá.

Těšíme se na vaši účast.

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2019 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká.  Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová učebna, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek s altánem, nová jazyková učebna, rekonstruované dvě tělocvičny)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

 • 18. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
 • 19. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční :

 • MŠ Dewetterova 11. 3. 2019 (pondělí) od 15:30 hod.
 • MŠ  Hlinky 13. 3. 2019 (středa) od 15:30 hod.

Den otevřených dveří se bude konat na ZŠ Hlinecká ve středu
20. 3. 2019 od 8:00 – do 16:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2019

Akce na březen 2019

 • 5.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 5.3.2019 8:00 Exkurze, SPŠ Volyně, 8.AB, 7.A
 • 6.3.2019 13:30-14:30 ŠD – II. odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 7.3.2019 9:00 Karneval masek – 2.B, 3.A
 • 8.3.2019 8:00 Zdravé zuby – 1.AB
 • 11.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
 • 12.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 12.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost, 5.A /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 12.3.2019 9:00 Karneval masek – 1.AB
 • 12.3.2019 13:15-14:30 ŠD – IV.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 13.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků /MŠ Hlinky/
 • 13.3.2019 13:30-14:30 ŠD – I.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 14.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost 5.B /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 18.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.A
 • 19.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.B
 • Společná výuka s budoucími prvňáčky 1.A, 1. B /upřesnění termínů s p. učitelkami z MŠ Hlinky, MŠ Dewetterova /
 • 19.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
  19.3.2019 /bude upřesněno/ Zdravá pětka – 7.A,9.A
 • 20.3.2019 8:00-16:00 ” DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”
 • 21.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 1.A
 • 21.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 1.B
 • 22.3.2019 8:00 Matematický klokan – 4.AB, 5.AB
 • 22.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 8 A
 • 22.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 8.B
 • 26.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech:
  • v pátek 5.4. od 13:00 – 17:00 hod.
  • v sobotu 6.4. od 9:00 – 12:00 hod.

Akce na únor 2019

 • 1.2.2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ –zapsat poučení o bezpečnosti do TK
 • 4.2.2019 – 8.2.2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 7.2.2019 8:00 Školení “Zdravé trendy” Č.B.
 • 11.2.2019 8:00-10:00 Exkurze JETE, 9.A
 • 11.2.2019 8:00 VŘ na “žákovskou cvičnou kuchyni”
 • 12.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 13.2.2019 13:45 Projekt ” Abeceda peněz”, 5.AB
 • 14.2.2019 8:00 Olympiáda AJ – Č.Budějovice
 • 17.2.2019 – 24.2.2019 LVK – Krkonoše
 • 19.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB /závěrečná lekce/
 • 19.2.2019 12:30-13:30 Maškarní – ŠD (1. – 2. oddělení)
 • 25.2.2019 10:00 Karneval – 2.A
 • 26.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB /1. lekce, seznam žáků, zdrav.průkaz-způsobilost/

Akce na leden 2019

 • 3.1.2019 8:00 ZAHÁJENA VÝUKA ŽÁKŮ pedagogové
 • 8.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 8.1.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 15.1.20198:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 15.1.20197:00 Hygienický audit – ŠJ
 • 15.1.2019 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 16.1.2019 /bude upřesněno/Preventivní program – alkohol
 • 18.1.2019 9:00 – 11:00 Bariérový den – MěDDM, 3.AB
 • 22.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 28.1.2019 14:00 Klasifikační porada
 • 29.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 30.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 3., 4., 5. roč.
 • 31.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 2. stupeň
 • 31.1.2019 Zkrácena výuka
  • 1. stupeň ukončí výuku v 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončí výuku v 12:35 hod.
 • 1.2.2019 (pátek) JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 4.2. – 8. 2. 2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ