Novinky

Školní jarmark na ZŠ Hlinecká

V pátek 11. 5. po poledni dozněly poslední zvuky “školní hymny” a byl zahájen školní jarmark s přívlastkem první ročník. Školní jarmark se konal na školním hřišti a pro žáky a návštěvníky byl připraven bohatý zábavný program. Zajímavé hry, soutěže s ekologickým zaměřením, skákací atrakce pro nejmenší, sběr papíru, opékání buřtů , prezentace školních výrobků a doprovodné pěvecké vystoupení našich žáků všechny návštěvníky bavilo. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká v okresním kole McDonald´s Cup

V květnu se žáci a žákyně z naší školy zúčastnili v Českých Budějovicích okresního kola McDonald´s Cup ve fotbale. Ve velké konkurenci budějovických i přespolních škol se družstvo mladších žáků umístilo ve své skupině na 3. místě a starší  fotbalisté ve své skupině dosáhli 2. místa. Všem účastníkům gratulujeme.  Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Mikuličkovi, který škole pomáhal při organizaci týnského oblastního kola  a věnoval se i přípravě žáků do okresního kola této sportovní soutěže.

Mgr. Hájková, řed. školy, Mgr. Petra Říhová,vyučující

Úspěch “deváťáků” ze ZŠ Hlinecká při přijímacích zkouškách na střední školy

Naši žáci 9. ročníku s úspěchem absolvovali přijímací řízení na střední školy a všichni již znají své další působiště. Od začátku školního roku měli možnost vybírat z široké nabídky vzdělávacích zařízení například na Burze škol uspořádané již tradičně přímo v budově ZŠ Hlinecká, či na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kam každoročně se svými učiteli vyrážejí.  Žáci měli možnost se s  vyučujícími různými způsoby připravovat na přijímací zkoušky z matematiky i českého jazyka. Ihned po vyhlášení výsledků přijímacího řízení se většina žáků mohla radovat z přijetí na vybranou střední školu a ve velmi krátké době se zprávu o kladném rozhodnutí dozvěděli také ostatní. Pokračování článku 

Akce na červen 2018

 • 1.6.2018 8:00 Den dětí – dle rozpisu
 • 1.6.2018 10:00 Vltavotýnská míle – závody 4.-5.-6. roč.
 • 4.6.2018 8:00 Školní výlet – Tábor 4.AB, 5.AB
 • 4.6.2018 8:30 Za týnskými pověstmi – 2.A
 • 5.6.2018 8:00 Plavecký výcvik 3. AB
 • 5.6.2018 13:30-14:30 Dětský den ve školní družině p. vychovatelky
 • 6.6.2018 9:00-12:00 “Den bezpečnosti s hasiči” (Hasičský záchranný sbor JK- 10 výcvikových stanovišť pro žáky, vyhodnocení, odměny)
 • 7.6.2018 9:00-12:00 “Den bezpečnosti s hasiči”, 1.stupeň (Hasičský záchranný sbor JK- 10 výcvikových stanovišťˇ pro žáky, vyhodnocení, odměny)
 • 7.6.2018 8:00 Školní výlet – 9. A
 • 8.6.2018 8:00 Školní výlet –6.2018 A + 7.B
  • 12.6.2018 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
  • 12.6.2018 8:00 Školní výlet – 9.B
 • 13.6.2018 9:00-13:00 “Technika nás baví” – 7.-8.ročník (COP Sezimovo Ústí-prezentace, aktivity pro žáky)
 • 13.6.2018 8:00 Školní výlet – žáci ST
 • 14.6.2018 8:00 Exkurze do Grafitového dolu-Č.Krumlov 9.AB
 • 14.6.2018 8:30 Divadlo – otáčivé hlediště, Týn, 4.AB, 5.AB (vstupné 50 Kč/žák)
 • 18.6.2018 18:00 “Spaní ve škole”, 9.A
 • 19.6.2018 8:00 Plavecký výcvik, 3.AB
 • 19.6.2018 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
 • 21.6.2018 10:55 Sebeobrana – prevence, 7.AB
  • 11:50 Sebeobrana – prevence 8.A + ST
  • 12:45 Sebeobrana – prevence 9.AB ŠMP
 • 22.6.2018 10:00 Poslední zvonění 9. AB
 • 25.6.2018 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1. stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2. stupeň
 • 26.6.2018 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ, 9.AB, ST
 • 27.6.2018, 28.6.2018, 29.6.2018 uděleno “ŘEDITELSKÉ VOLNO”

Ředitelské volno 27. – 29.6.2018

Ředitelské volno 27. – 29.6.2018

Informace o cookies

Tento web ukládá cookies, výhradně však taková, která jsou potřebná ke korektnímu chodu webu a která neobsahují žádná osobní data.

Akce na květen 2018

 • 1.5. Svátek práce
 • 2.5. 10:55 Beseda- Láska a manželství, 9.B
 • 2.5. 11:55 Beseda- Láska a manželství, 9.A
 • 3.5. OK Mc Donald´s cup Č. Budějovice, 2.-3.ročník
 • 3.5. 8:00 Beseda v knihovně, 3.A
 • 3.5. 8:00-9:40 Žlutý den, 1.B + ukázková hodina
 • 3.5. 16:00 Jednání – IROP /MAS/ ŘŠ
 • 4.5. OK Mc Donald´s cup Č.Budějovice, 4.-5. ročník
 • 7.5. (PO) 8:00 Plavecký výcvik žáků 3.AB (odjezd v 8:00. z Blanice, návrat kolem 12:30)
 • 8.5. Státní svátek
 • 9.5. 7:30 Pohár rozhlasu – Č.Budějovice (mladší žáci a žákyně 6. – 7. ročník)
 • 9.5. 16:00 Spolek rodičů a přátel školy – členové
 • 11.5. 7:30 Pohár rozhlasu Č.Budějovice Koberová (starší žáci a žákyně 8. – 9. ročník)
 • 11.5. 14:00 Školní jarmark – víceúčelové hřiště (vystoupení žáků ZŠ Hlinecká, výrobky žáků, předpokládané ukončení akce 16:00-17:00)
 • 15.5. Atletická olympiáda – Chrášťany (kategorie ml. + st. žáci a žákyně, zahájení: 8:15 předpokl.ukončení: 13:30, 1.stupeň, 15:00 2. stupeň)
 • 15.5. 8:55 Beseda – rodinné vztahy 6.A
 • 16.5. 10:30 Kulturní pořad – Cimbálová muzika”RÉVA” (1. stupeň – třídy budou upřesněny, Sokolovna, 50 Kč/žák)
 • 16.5. 11:30 Kulturní pořad – Cimbálová muzika “RÉVA” (2. stupeň , 50 Kč/žák)
 • 17.5. 10:00 Legohrátky – 1.A
 • 17.5. 13:00 ŠD – šachy
 • 18.5. 8:00 Školní výlet – 8.A, 7.A, Kašperské hory
 • 21.5. 8:00 Fotografování žáků 1.-3. ročník, 6.-9. ročník, ST, (velká fotka 30 Kč/kus, malá fotka 15 Kč/kus)
 • 22.5. 16:00 Školská rada
 • 24.5. 7:00 Školní výlet – 3.AB, Praha – divadlo
 • 24.5. 8:00 Pasování na čtenáře – 1.A, Městská knihovna Týn
 • 28.5. 8:00 Exkurze – Hopsárium Č. Budějovice, 4.-5. roč.
 • 29.5. Okresní kolo Pythagoriády Č. Budějovice
 • 30.5. 8:00 Školní výlet – 1. AB, 2. AB, Borovany – divadlo, ZOO – Dvorce

Naše úspěchy

Rozhodnutí o přijetí žáků

Rozhodnutí o přijetí žáků

Změna telefonního čísla na školní družinu v budově na Vinařického náměstí

Nové telefonní číslo je:  720 063 035