Novinky

Akce na říjen 2017

 • 3.10.2017 8:30 Beseda v knihovně – 2.A
 • 3.10.2017 13:30 Ukázka IZS – Hasičský záchr.sbor,ČEZ Temelín ŠD, oddělení 1. – 4.
 • 3.10.2017 16:00 Školská rada – volba předsedy, jednací řád, schválení výroční zprávy, školní řád, pravidla hodnocení, návrh provozního rozpočtu školy (účast nutná)
 • 5.10.2017 8:00 “EDISON” partnerská návštěva 2 zahraničních vyučující studentů a studentů z Gymnázia, Týn
 • 10.10.2017 Stolní tenis ČB – chlapci
 • 11.10.2017 14:00 Schůzka krizového týmu školy s kurátorkou VP, ŠMP, ŘŠ, ZŘŠ
 • 12.10.2017 13:30 Drakiáda – ŠD, 1. – 4. oddělení
 • 13.10.2017 MF Dnes – zveřejnění fota žáků 1.A, 1.B
 • 17.10.2017 8:00 Ukázková hodina – 1.B
 • 19.10.2017 13:00 Beseda s Policií ČR – ŠD, 1. – 4oddělení
 • 20.–21.10.2017 Volby – Parlament ČR
  • 1. stupeň končí 11:40 hod. zápis do ŽK
  • 2. stupeň končí 12:35 hod. zápis do ŽK
 • 24.10.2017 8:00 Ukázková hodina – 1.A
 • 24.10.2017 Stolní tenis ČB – dívky
 • 26.–27.10.2017 Podzimní prázdniny
 • 31.10.2017 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • Projekt “Děti do bruslí” 2. ročník, pátky – dle rozpisu

Dodatek k plánu na září 2017

 • 15.9.2017 8:30 “KOUZELNÝ KOKTEJL” 3. – 9. roč. + ST vyučující (KD Sokolovna, 50 Kč/žák)
 • 15.9.2017 8:30 “KOUZELNÝ KOKTEJL” 3. – 9. roč. + ST vyučující (KD Sokolovna, 50 Kč/žák)
 • 19.9.2017 10:00 ” Fotbalový stadion ” 1.AB + 2.AB (pořadatel sportovní akce -fotbalový klub Olympia, Týn)
 • 20.9.2017 8:00 Fotografování 1. AB (3x foto žáka/60 Kč)
 • 20.9.2017 “ATLETICKÝ ČTYŘBOJ” 6. – 9. roč. (Stadion AO Sokol Č.Budějovice)

Akce na září 2017

 • 4.9.2017 8:00 zahájení školního roku
 • 5.9.2017 8:00 třídnické práce (1. – 3. hodina)
  • rozdávání učebnic, školní řád, rozvrh
  • šatnáři, třídní samospráva,
  • vyučování končí na 1. stupni po 4. hodině, na 2. stupni po 5. hodině
 • 6.9.2017 8:00 výuka dle rozvrhu
 • 11. – 12.9.2017 6:30 “Dřípatka” – pobytový EVVO kurz 9.AB
 • 15.9.2017 “Kouzelný koktejl” (bude upřesněno)
 • 19.9.2017 15:30 Schůzka rodičů 1.A, 1.B (projekt “Děti do bruslí”)
 • 22.9.2017 8:00 “Děti do bruslí” – 2.AB (přihlášení žáci), (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška).
 • Bude upřesněno Fotografování 1.AB
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen v lednu 2018, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začne 4.AB, blíže bude upřesněno

Informace o školním roce 2017/2018

Informační leták 2017-18

Zahájení výuky ve školním roce 2017 – 2018

Vážení rodiče, milí žáci

 • Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8:00 hodin. Provoz školní družiny bude zajištěn.
 • Žáci 4. a 5. ročníků se budou opět vzdělávat v původních prostorách budovy školy na Vinařického náměstí.
 • Stravování žáků 4. a 5. ročníků bude do odvolání zajištěno v hlavní budově školy na Hlinkách. Přechod žáků na oběd bude organizován s pedagogickým dohledem.
 • Žáci navštěvující ŠD v budově na Vinařického náměstí půjdou na oběd a zpět do družiny v doprovodu své paní vychovatelky.

Velká tělocvična se obléká do nového

V květnu jsem vás, vážení čtenáři, informovala o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu ve výši 550 tisíc Kč. Dotaci využila škola na projekt “Modernizace velké tělocvičny”, cílem projektu je nahrazení stávající podlahy novým sportovním povrchem tzv. TARAFLEXEM.  Realizace projektu probíhá o letních prázdninách a nyní je již v závěrečné fázi. Na novou sportovní podlahu a některé úpravy v tělocvičně se už nyní mohou těšit žáci naší školy, ale i veřejnost, která ji využívá k různým sportovním aktivitám. Děkuji zřizovateli, radě města a zastupitelům za podporu výše uvedeného projektu. 

Mgr. Hájková, řed. školy

Budovu školy na Vinařického náměstí postihla 11. května ráno nemilá havárie v podobě spadlého stropního podhledu v učitelské sborovně. Naštěstí v té době ve sborovně nikdo nebyl a nedošlo tak ke zranění osob. V průběhu měsíce července probíhaly v budově školy práce spojené s vyklízením spadlého materiálu a úklidem poškozených prostor. Pokračování článku 

Aktivní škola 2017-2018

Získali jsme certifikát „aktivní škola“ na období 9/2017 až 9/2018:

Přejeme vám krásné a ve zdraví prožité společné dovolené

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícími se letními prázdninami vám všem přejeme krásné a ve zdraví prožité společné dovolené.

Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.  

O zahájení výuky žáků 4. a 5. ročníků v budově školy na Vinařického náměstí budou žáci a jejich zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webových stránek školy /www.zshlinecka.cz/ a na vstupních dveřích obou školních budov.   

vedení školy 

PROJEKTY  “MLÉKO DO ŠKOL”, “OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL”

Naše škola je již několik let zapojena v projektu “Mléko do škol”, hlavní myšlenkou projektu je zlepšení stravy dětí. V rámci tohoto projektu měli možnost žáci z 1. stupně získávat částečně dotované mléko a mléčné výrobky. Od nového školního roku 2017-2018 do projektu “Mléko do škol” budou zapojeni i žáci 2. stupně z naší školy.

Pokračování článku