Novinky

Výuka naruby – 10.5.2019

Viz plakát:

Akce na květen 2019

 • 1.5.2019 SVÁTEK PRÁCE
 • 2.–3.5.2019 Dřípatka – EVVO 8.B + 8.A , ZŘŠ
 • 2.5.2019 13:00 Školení v jazykové učebně
 • 3.5.2019 8:00-12:30 Hopsárium ČB – 4.AB, 5.AB
 • 3.5.2019 6:30 OK Mc Donald´s ČB 2.–3. roč.
 • 6.5.2019 7:00 Pohár rozhlasu ČB – ml.žáci
 • 6.5.2019 14:00 Pedagogická rada pedagogové
 • 7.5.2019 8:15 Chrášťanská olympiáda, 1.-2. stupeň
 • 7.5.2019 8:00 Chýnovské jeskyně – exkurze 9.A, 8.A
 • 7.5.2019 8:30 Beseda v knihovně – 1.B
 • 7.5.2019 6:30 OK Mc Donald´s ČB 4.–5. roč.
 • 7.5.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 8.5.2019 STÁTNÍ SVÁTEK
 • 9.5.2019 7:00 Pohár rozhlasu ČB – st. žáci
 • 10.5.2019 8:30-11:40 Výuka naruby na ZŠ Hlinecká, výuka ukončena na 1. st.
 • 11:40, výuka ukončena na 2. st. 12:35
 • 13.5.2019 /bude upřesněno/ Recitační soutěž – školní kolo
 • 14.5.2019 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 15.5.2019 8:00 Fotografování žáků 1.–3. roč. (třída 35 Kč, skupina 15 Kč/foto)
 • 16.5.2019 8:00 Fotografování žáků 6.–9. Roč. (třída 35 Kč, skupina 15 Kč/foto)
 • 20.5.2019 /bude upřesněno/ Výlet – 8. B Č.Budějovice
 • 21.5.2019 /bude upřesněno/ Fotbalový turnaj – Temelín 3. – 5. Roč.
 • 21.5.2019 16:00 ŠKOLSKÁ RADA
 • 22.5.2019 8:00 Hopsárium ČB, 1.–3. ročník
 • 24.5.2019 /bude upřesněno/ Anglické divadlo, 4.–5. roč. , 6.–9. roč.
 • 24.5.2019 16:00 Výstava prací žáků ZŠ Hlinecká GALERIE Týn
 • 24.5.2019 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU (zkrácena výuka: 1. stupeň 11:40, 2. stupeň 12:35)
 • 27.5.2019 8:00-12:00 Výlet – Selibov 1. AB
 • 28.5.2019 8:00-14:30 Výlet – Kovářov 2. AB, 3. AB
 • 29.5.2019 8:15 – 12:35 Exkurze – Planetárium ČB 5.AB

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníků na rok 2019/20 a sdělení ohledně odkladu školní docházky

Rozhodnutí

Žáci ZŠ Hlinecká na návštěvě v SPŠ Volyně

Každoročně v listopadu pořádáme burzu středních škol a pravidelně se na ní setkáváme se zástupci SPŠ Volyně. Setkali jsme se i loni v listopadu a obdrželi jsme pozvání na takzvaný Den s alternativními zdroji energie od tamějšího výchovného poradce Mgr. Pilíka. Pokračování článku 

Výuka hrou na ZŠ Hlinecká

Nejenom na 1. stupni ZŠ, ale i v 8. a 9. třídě se žáci učí hrou. V hodinách zeměpisu osmáci využívají koberec s motivem Evropy, deváťáci pak s motivem České republiky. Karty s názvy řek, pohoří, nížin a měst správně umisťují na koberec, a tak si osvojují učivo hravou formou. Všichni tak získávají základní informace, které mají v daném ročníku zvládat. Výuka žáky velmi baví a na hodiny zeměpisu se těší.

Učitelé zeměpisu

Akce na duben 2019

 • 1.4.2019 8:00 Dopravní výchova – teorie 4. A (Městská policie)
 • 1.4.2019 10:00 Dopravní výchova – teorie 4. B (Městská policie)
 • 2.4.2019 8:00 Plavecký výcvik – 6.lekce 4. AB
 • 2.4.2019 9:00 “Vyučování nanečisto” – MŠ Hlinky
 • 3.4.2019 16:30 Vybíjená Č. Budějovice – 4.-5. roč.
 • 3.4.2019 9:00 “Vyučování nanečisto” – MŠ Dewetterova
 • 3.4.2019 11:20 Exkurze JIS Hodný /žáci TČ/
 • 4.4.2019 13:30 Beseda v knihovně – ŠD Vin.šk.
 • 5.4.2019 Pythagoriada – 5. AB
 • 5.4.2019 13:00-17:00 ZÁPIS DO 1. TŘÍD
 • 5.4.2019 Výuka zkrácena: 1. stupeň ukončí výuku v 11:40 hod.
 • 5.4.2019 Výuka zkrácena: 2. stupeň ukončí výuku v 12:35 hod.
 • 6.4.2019 199:00-12:00 ZÁPIS DO 1. TŘÍD
 • 9.4.2019 198:00 Plavecký výcvik – 7. lekce 4. AB
 • 10.4.2019 196:30 Atletický trojboj Č. Budějovice – 4.-5.roč.
 • 10.4.2019 1910:30 Fotografování – ročenka 9. A
 • 10.4.2019 1912:00-14:00 NÁHRADNÍ ZÁPIS DO 1. TŘÍDN 1.tříd
 • 16:4. 8:00 Plavecký výcvik – 8. Lekce 4.AB
 • 16.4.2019 196:30 Minifotbal – Č.Budějovice, st.žáci Koberová
 • 16.4.2019 198:15 Dopravní soutěž mladých cyklistů – 4. AB (“O pohár MP”, dopravní hřiště –Týn, družstva 2 chlapci + 2 dívky za každou třídu, soutěžící musí mít sportovní obuv, oděv, pláštěnku, helmu na kolo, průkaz zdravotní pojišťovny), organizátor AVZO
 • 16.4.2019 1916:00 Pasování na čtenáře – 1. B
 • 17.4.2019 198:30 Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo (organizátor soutěže BESIP a MŠMT + IZS, smíšená družstva
  ve dvou kategoriích, I. kategorie – 10.-12.let, 2 chlapci+2 dívky, II. kategorie -12. -16.let, 2 chlapci + 2 dívky, v každé kategorii může soutěžit za školu pouze jedno družstvo)
 • 17.4.2019 8:00 Ukázková hodina – 1. A
 • 18.4.2019 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – žáci
 • 19.4.2019 VELKÝ PÁTEK (svátek)
 • 22.4.2019 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 • 23.4.2019 8:00 Plavecký výcvik – 9. lekce 4.AB
 • 23.4.2019 8:30 DEN ZEMĚ – 6. AB
 • 24.4.2019 10:00 “Beseda s knihami KAPŘÍK METLÍK” 1. – 3. roč.
 • 24.4.2019 11:00 “Beseda s knihami KAPŘÍK METLÍK” /50 Kč žák + cestovné, Jan Opatřil/
 • 24.4.2019 19 Bude upřesněno POHODÁŘI – “ÚTĚK NA SEVER” – 5. – 9. roč., KD Sokolovna, 60 Kč/žák
 • 26.4.2019 19 8:00 Fotografování – 4. – 5. roč. (společné foto 35 Kč, skupinky 15 Kč)
 • 26.4.2019 199:00-12:00 EXKURZE – firma HELUZ 8. AB, Dolní Bukovsko, odjezd předpokl. 8:30, Blanice, workshop – cihlářský průmysl
 • 30.4.2019 19 8:00 Plavecký výcvik – závěrečná lekce 4. AB

Talent Jihočeského kraje 2018 ze ZŠ Hlinecké

Naše žákyně Zuzana Hrubá se v soutěži Talent Jihočeského kraje 2018, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 27. 2. 2019 v Českých Budějovicích, umístila v taneční kategorii na krásném 2. místě. Zuzka je žákyní třídy 6.A ZŠ Hlinecká, je jí 12 let a tančí latinsko-americké a standardní tance na vrcholové úrovni. Má vytančenou výkonnostní třídu B v latině i ve standardu, což je vůbec nejvyšší výkonnostní třída, které může ve svém věku dosáhnout. Pokračování článku 

Recyklace v praxi na ZŠ Hlinecké

Díky projektu IROP získala naše škola mimo jiné krásnou moderní jazykovou učebnu naplněnou počítači a další technikou. Po vybalení všech přístrojů zůstala spousta krabic z kvalitního kartonu, které se rozhodli žáci 4. ročníku společně s paní učitelkou Řehořovou dále využít. Ve školní dílně navrhli originální výtvarná díla, vyrobili je a natřeli barvami. Nakonec své výrobky vystavili přímo v žákovské dílně.

Mgr. Jana Čtvrtníková, zástupkyně řed.školy

Vzdělávací projekt „OP VVV“ na ZŠ Hlinecká

Škola již druhým rokem využívá dotačního programu MŠMT „Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání“ /OP VVV/. Projekt je zaměřen na realizaci aktivit, které přispívají ke zlepšení kvality vzdělávání našich žáků a podporují profesní růst pedagogů. V červnu 2019 bude ukončena aktivita – doučování žáků ohrožených neúspěchem, v tomto školním roce byla v rámci projektu doučována téměř třetina žáků 1. a 2. stupně školy. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na lyžích

V půlce února se uskutečnil lyžařský kurz, kterého se zúčastnili žáci ze 7. až 9. ročníků. V neděli ráno jsme nemohli dospat, před námi byl očekávaný týdenní pobyt v Krkonoších. Rozloučení se svými rodiči, poslední zamávání a už odjíždíme směr Pec pod Sněžkou. Pokračování článku