Dotace z IROP realizována na ZŠ Hlinecké

Naše základní škola dlouhodobě modernizuje své prostory a učebny. V souvislosti s morálním zastaráním dvou učeben předložila škola do IROPu projekt pod názvem „žákovská cvičná školní kuchyně a modernizace počítačové učebny“, škola získala dotaci ve výši necelých 2 mil. korun.

V současné době probíhá realizace obou odborných učeben, stavební práce jsou téměř dokončeny, chybí položit podlahovou krytinu, namontovat stropní úsporná světla, osadit radiátory novými kryty, provézt nátěry a zavěsit nové dveře. V žákovské cvičné školní kuchyni budou namontovány čtyři nové kuchyňské linky včetně dřevěných obkladů malé žákovské jídelny a bude provedena konečná kompletace díla. Do počítačové učebny bude instalována nová AVT ( žákovské a učitelské počítače, interaktivní panel, tiskárny, klávesnice, myši, kabeláž, rozvody). Do poloviny června by měly být obě odborné učebny připraveny k výuce žáků. Věřme, že tomu tak bude!

Mgr. Hájková, řed. školy