Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníků na rok 2019/20 a sdělení ohledně odkladu školní docházky

Rozhodnutí