Novinky

Školní psycholog na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká, školní rok 2018-2019

Mgr. Pavla Fojtíková
každý týden pondělí a středa
8:00 – 15:00

Doporučujeme si konzultace domluvit předem na tel.: 778 773 157

Od roku 1994 vlastní ZŠ Hlinecká učebnu LEGO DACTA

Kdo si hraje, nezlobí na ZŠ Hlinecké

Třída 1. A na naší škole je vybavena učebnou zvanou LEGO DACTA. Jsou to dvě plastové bedny s nejrůznějšími druhy legových součástek v počtu dostačujícím právě pro jednu třídu. Stavebnici Lego využíváme celý školní rok v různých předmětech. Většina Lego stavebnic je omezena konkrétním námětem a počtem kostek. Naše „školní Lego“ toto omezení nemá, jsou zde základní, nicméně variabilní díly, které umožňují rozvoj fantazie, vynalézavosti, trpělivosti a jemné motoriky žáků. Pokračování článku 

Během letních prázdnin bude provoz školní družiny zajištěn ve II. oddělení

Provozní doba:  

 • 20.08.2018 – 24.08.2018, 6:30 – 15:30 hod.
 • 27.08.2018 – 31.08.2018, 6:30 – 15:30 hod.

(mobilní telefon do ŠD:  604 216 730)

Schůzka rodičů s vyučujícími přijatých žáků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

schůzka s vyučujícími vašich dětí se uskuteční
v úterý 19. června 2018 od 16.00 hod.
v budově ZŠ Hlinecká, učebny 3.A a 3.B

Děti jsou rozděleny do tříd podle přidělených čísel, které jste obdrželi u zápisu do 1. třídy. Seznamy budou vyvěšeny na dveřích do budovy školy.

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“- postup do národního kola

Již 15 let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ – jedna ze soutěží, o kterou jeví děti mimořádný zájem. Každoročně se škola může pochlubit velmi dobrými výsledky a nejinak tomu bylo i v letošním roce.

Nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Českých Budějovicích, které se konalo 25.5. a naši žáci v něm dosáhli skvělých výsledků. Ve svých kategoriích obsadili první a druhá místa. První místo v kategorii starších žáků získala Lucka Chaloupková z 9. B; měla skvělé výsledky v poznávací i teoretické části. Na stříbrné příčce se umístila Jana Nekolová ze 7. třídy – kat. starších žáků. Druhé stříbrné místo patří Viktorce Sehnalové ze 6. třídy – kat. mladší žáci. Pokračování článku 

Žáci 1. A ze ZŠ Hlinecká  jsou už čtenáři

Žáci 1. A byli 24. května pasováni na čtenáře

 „Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, pasuji tě na čtenáře. Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno dobré, co je v nich psáno.“ Tímto slibem byli žáci 1. A pasováni na čtenáře v Městské knihovně. Pokračování článku 

Školní jarmark na ZŠ Hlinecká

V pátek 11. 5. po poledni dozněly poslední zvuky “školní hymny” a byl zahájen školní jarmark s přívlastkem první ročník. Školní jarmark se konal na školním hřišti a pro žáky a návštěvníky byl připraven bohatý zábavný program. Zajímavé hry, soutěže s ekologickým zaměřením, skákací atrakce pro nejmenší, sběr papíru, opékání buřtů , prezentace školních výrobků a doprovodné pěvecké vystoupení našich žáků všechny návštěvníky bavilo. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká v okresním kole McDonald´s Cup

V květnu se žáci a žákyně z naší školy zúčastnili v Českých Budějovicích okresního kola McDonald´s Cup ve fotbale. Ve velké konkurenci budějovických i přespolních škol se družstvo mladších žáků umístilo ve své skupině na 3. místě a starší  fotbalisté ve své skupině dosáhli 2. místa. Všem účastníkům gratulujeme.  Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Mikuličkovi, který škole pomáhal při organizaci týnského oblastního kola  a věnoval se i přípravě žáků do okresního kola této sportovní soutěže.

Mgr. Hájková, řed. školy, Mgr. Petra Říhová,vyučující

Úspěch “deváťáků” ze ZŠ Hlinecká při přijímacích zkouškách na střední školy

Naši žáci 9. ročníku s úspěchem absolvovali přijímací řízení na střední školy a všichni již znají své další působiště. Od začátku školního roku měli možnost vybírat z široké nabídky vzdělávacích zařízení například na Burze škol uspořádané již tradičně přímo v budově ZŠ Hlinecká, či na výstavě Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích, kam každoročně se svými učiteli vyrážejí.  Žáci měli možnost se s  vyučujícími různými způsoby připravovat na přijímací zkoušky z matematiky i českého jazyka. Ihned po vyhlášení výsledků přijímacího řízení se většina žáků mohla radovat z přijetí na vybranou střední školu a ve velmi krátké době se zprávu o kladném rozhodnutí dozvěděli také ostatní. Pokračování článku 

Akce na červen 2018

 • 1.6.2018 8:00 Den dětí – dle rozpisu
 • 1.6.2018 10:00 Vltavotýnská míle – závody 4.-5.-6. roč.
 • 4.6.2018 8:00 Školní výlet – Tábor 4.AB, 5.AB
 • 4.6.2018 8:30 Za týnskými pověstmi – 2.A
 • 5.6.2018 8:00 Plavecký výcvik 3. AB
 • 5.6.2018 13:30-14:30 Dětský den ve školní družině p. vychovatelky
 • 6.6.2018 9:00-12:00 “Den bezpečnosti s hasiči” (Hasičský záchranný sbor JK- 10 výcvikových stanovišť pro žáky, vyhodnocení, odměny)
 • 7.6.2018 9:00-12:00 “Den bezpečnosti s hasiči”, 1.stupeň (Hasičský záchranný sbor JK- 10 výcvikových stanovišťˇ pro žáky, vyhodnocení, odměny)
 • 7.6.2018 8:00 Školní výlet – 9. A
 • 8.6.2018 8:00 Školní výlet –6.2018 A + 7.B
  • 12.6.2018 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
  • 12.6.2018 8:00 Školní výlet – 9.B
 • 13.6.2018 9:00-13:00 “Technika nás baví” – 7.-8.ročník (COP Sezimovo Ústí-prezentace, aktivity pro žáky)
 • 13.6.2018 8:00 Školní výlet – žáci ST
 • 14.6.2018 8:00 Exkurze do Grafitového dolu-Č.Krumlov 9.AB
 • 14.6.2018 8:30 Divadlo – otáčivé hlediště, Týn, 4.AB, 5.AB (vstupné 50 Kč/žák)
 • 18.6.2018 18:00 “Spaní ve škole”, 9.A
 • 19.6.2018 8:00 Plavecký výcvik, 3.AB
 • 19.6.2018 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
 • 21.6.2018 10:55 Sebeobrana – prevence, 7.AB
  • 11:50 Sebeobrana – prevence 8.A + ST
  • 12:45 Sebeobrana – prevence 9.AB ŠMP
 • 22.6.2018 10:00 Poslední zvonění 9. AB
 • 25.6.2018 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1. stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2. stupeň
 • 26.6.2018 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ, 9.AB, ST
 • 27.6.2018, 28.6.2018, 29.6.2018 uděleno “ŘEDITELSKÉ VOLNO”