ZŠ Hlinecká podala žádost o dotaci

S modernizací výuky to myslí naše škola opravdu vážně. Vedení školy připravilo projekt na rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modrnizaci počítačové učebny. Součástí projektu jsou rovněž bezbariérové úpravy vstupů do daných odborných učeben. Žádost o realizaci projektu byla vedením školy podána v závěru června 2018, zřizovatel vyjádřil souhlas s podáním této žádosti.

Škola využila výzvu č. 2 MAS Vltava – IROP. Prostory obou uvedených učeben, jak žákovské cvičné kuchyně, tak počítačové učebny jsou již morálně zastaralé. Pro žáky se tak výuka postupně stává méně atraktivní a jejich praktické znalosti jsou odkázány na stav současně používaného vybavení. Odborné učebny jsou využívány žáky 1. a 2. stupně. Žákovská cvičná kuchyně se využívá při výuce povinně volitelného předmětu domácnost, počítačová učebna při výuce především předmětu informatika.  V případě podpoření obou projektů bude naplěna jejich realizací vzdělávací oblast informačních a komunikačních technologií a oblast rozvoje praktických dovedností. Finanční náklady na oba projekty činí 1 953 000 Kč. V současné době splnila naše žádost podmínky formálního a věcného hodnocení. Dalším krokem v procesu hodnocení bude „výběr“ projektů k podpoře ze strany Rozhodovacího orgánu MAS. V případě získání dotace umožní nově vytvořené odborné učebny další rozvoj kvalitního vzdělávání žáků v naší škole, především pak vzdělávání praktické a v oblasti informačních technologií.  

Uvidíme, zda bude náš projekt podpořen! 

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy