Školní jídelna v budově školy na Vinařického náměstí v provozu!

Milí čtenáři, jistě víte, že v loňském školním roce museli žáci 4. a 5. ročníků naší školy docházet po celý rok na obědy do hlavní budovy. Školní jídelna a výdejna obědů byly dočasně uzavřeny z bezpečnostních důvodů /havárie stropního podhledu ve sborovně školy v roce 2016/.  Těší mne, že se podařilo přes letní prázdniny zrealizovat opravu školní jídelny a výdejny obědů.  Dovolte mi touto cestou poděkovat zřizovateli školy za podporu naší školy, děkuji za učinění všech potřebných kroků ze strany zřizovatele k zajištění znovu zprovoznění školní jídelny a výdejny obědů v tomto historickém objektu. Všem žáků a zaměstnancům školy, kteří se v této školní jídelně stravují, přeji DOBROU CHUŤ!

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy