Novinky na ZŠ Hlinecká – realizace projektů

Vážení čtenáři, prostřednictvím měsíčníku Vltavín jsem vás informovala v závěru kalendářního roku 2017, že se škole podařilo získat dotaci z IROP v rámci výzvy č. 46. Podpořenými projekty byly tyto investiční akce – vybudování jazykové učebny, stavba venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce a modernizace stávajícího osobního výtahu, vybudování bezbariérového WC.

Součástí projektu byla výsadba zeleně v areálu školy a rozšíření vnitřní konektivity školy. V jarních měsících robíhala výběrová řízení včetně podpisu smluv s dodavatelskými firmami. V závěru uplynulého školního roku a během letošních letních prázdnin se podařilo postavit venkovní učebnu přírodních věd, jedná se o novostavbu (dřevěný altán) v areálu školního pozemku. Učebna je vybavena stoly a lavicemi, je zajištěn přístup informačních technologií. Hodnota této investiční akce činí přes 502 tisíc Kč. Podařilo se rozšířit bezbariérovost školy, k bezbariérovému vstupu do budovy školy přibyl zcela nově zrekonstruovaný osobní výtah a bezbariérové WC. Hodnota těchto investičních akcí je necelých 800 tisíc Kč. Obě akce jsou plně v souladu s vyhláškou, která stanovuje normy pro zajištění bezbariérovosti. V naší škole je díky bezbariérovosti zajištěno plnohodnotné vzdělávání také žákům s pohybovým omezením.

Na víceúčelovém hřišti byla osázena zeleň, přes 30 keřů a 3 břízy lemují oplocení doskočiště a běžecké dráhy. Učebna jazyků je ve fázi před dokončením, je instalována interaktivní tabule s pojezdem, je namontováno elektrické zastínění, zabudováno nové osvětlení, dodávka AVT je na místě. Nyní čekáme na „správnou“ dodávku nábytku/stolů/, bohužel došlo k pochybení ze strany dodavatele. Náklady na realizaci jazykové učebny činí celkem přes 3,1 mil. Kč. Vedení školy se snaží a nadále se bude snažit modernizovat výuku na naší škole, přispěje tím k rozvoji kvalitního vzdělávání všech žáků školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy