Školení BOZP se složkami IZS na ZŠ Hlinecké

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká se zapojila do projektu, který se týká oblasti prevence kriminality a který je zaměřen na ochranu zaměstnanců a žáků ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která mají vézt ke snížení výskytu hrozby mimořádné události.  Samotnému školení BOZP předcházela odborná konzultace a obhlídka objektu hlinecké a vinařické školy bezpečnostním auditorem.  

Následoval celodenní seminář, který se uskutečnil  v pondělí 19. března a byl určen pro všechny zaměstnance školy, tj. všechny pedagogy, provozní zaměstnance a pro všechny paní kuchařky. Projektu se účastnili také kolegové ze ZŠ Dolní Bukovsko,  zástupci týnské MP, pozvání přijal i pan starosta města Mgr. Milan Šnorek a vedoucí odboru školství a kultury paní Ing. Helena Hulcová. Všichni přítomní byli proškoleni v BOZP se složkami IZS na mimořádnou událost. Záštitu nad tímto projektem převzal a tudíž hlavním  organizátorem je  Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje.

Zařazením školy do projektu měli všichni zaměstnanci školy možnost osvojit si teoretické dovednosti, měli možnost vyzkoušet si praktický nácvik jednání v případě krizové situace. Tímto dnem ale projekt nekončil. Součástí projektu byl i další výcvik zaměstnanců školy, který se konal 27. 3. odpoledne. Všichni zaměstnanci se školili  v poskytnutí laické první pomoci, kdy lektory byli ti nejpovolanější, byli to záchranáři ZZS Jihočeského kraje.  A jaké byly reakce na proběhlé školení? Téměř všichni přítomní hodnotili školení BOZP velmi pozitivně,  oceňovali profesionalitu a citlivý přístup všech zúčastněných složek IZS. 

Velkým přínosem pro všechny přítomné byl nejen seminář první pomoci, ale i samotný nácvik řešení mimořádné situace. Ten  byl pro všechny zúčastněné silným zážitkem.  Díky projektu se mohl každý z přítomných vžít do situací, které by jej mohly nečekaně potkat a které by musel neodkladně řešit ve školním prostředí a nebo v osobním životě. Díky účasti ve výše zmiňovaném   projektu jsme nyní  všichni lépe připraveni na zvládnutí možné krizové situace.  

Touto cestou si dovolujeme vyjádřit velké poděkování  a uznání všem zúčastněným organizátorům projektu. Děkujeme, že jsme měli možnost účastnit se tak kvalitního , přínosného a praktického projektu. Nemalé poděkování náleží i paní  Mgr. Veronice Švehlové Bullové za perfektní spolupráci s vedením školy při organizační přípravě uvedeného projektu.

Vedení školy děkuje svému zřizovateli za vyjádření podpory při realizaci tohoto projektu.

Mgr. Hájková, ředitelka školy