Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecké

Měsíc duben je již několik let ve znamení zápisů do 1. tříd. Na naší škole probíhal zápis hned první a druhý dubnový den. Po dvouleté odmlce /z důvodu covidové pandemie/mohli do školy přijít budoucí prvňáčci v doprovodu rodičů, zápis probíhal podle obvyklých zvyklostí a to nám všem dělalo velkou radost.

Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno už umí, povídali si s paní učitelkami, recitovali říkanky, zpívali, kreslili postavu, poznávali geometrické tvary a barvy, vystříhávali. A věřte, všichni byli velmi šikovní! Kromě ústní pochvaly si domů za odměnu odnášeli drobné dárečky, často vyráběné jejich budoucími kamarády. Slavnostní chvíle a první zkoušku mají děti za sebou. Za pár měsíců jim nastanou již „opravdové povinnosti“. Všem nově zapsaným žákům přejeme, aby se jim od září v naší škole líbilo, aby si našli v početně přívětivém třídním kolektivu dobré kamarády.

A aby hravou a poutavou formou získávali nové informace. Ke školním úspěchům jim zcela jistě pomohou jejich nové paní učitelky. Vedení školy spolu se svými pedagogy děkuje všem rodičům, kteří „zapsali“ své dítě na naši školu a vyjádřili tím důvěru v kvalitu vzdělávání na hlinecké základní škole.

Mgr. Hájková, ředitelka školy