Informace pro žáky 4. a 5. tříd a jejich zákonné zástupce školní rok 2022–2023

Ve školním roce 2022 – 2023 se budou opět 4. a 5. ročníky vzdělávat v budově odloučeného pracoviště školy tj. v budově školy na Vinařického náměstí. Provoz školní družiny bude v této budově zajištěn, předpokládá se ranní provoz od 6:30 hod. do 8:00 hodin, odpolední provoz od 12:35 hod. do 15:30 hodin, v pátek od 12:35 hod. do 15:00 hod.