Ukázková hodina pro rodiče žáků 7. třídy

24. 3. 2014 – ukázková hodina německého jazyka pro rodiče žáků 7. třídy – 3. a 4. vyučovací hodina (začátek v 10 hod. a v 10.55 hod.).

Při ukázkové hodině se mohou rodiče seznámit s metodami výuky německého jazyka a podívat se, jak jsou jejich děti při výuce druhého cizího jazyka aktivní, jak se zapojují do výuky, jaké znalosti získali od září, kdy se němčinu začali učit.