ÚSPĚCHY V ANGLICKÉM JAZYCE

Naše škola může být hrdá na jedinečnou talentovanou žákyni, Terezu Bui, která je dvojnásobnou vítězkou na olympiádách v anglickém jazyce. Prvním značným úspěchem bylo umístění v okresním kole v Českým Budějovicích ,kde se umístila jako první. Druhé velké ocenění bylo na krajském kole, kde si domů odvezla krásné třetí místo. Obě dvě soutěže se vždy skládaly ze tří částí a to: speaking (mluvení), listening(poslech)a reading (čtení).Její úspěchy jsou zářivým příkladem pro všechny kolem ní. Tereza není jen výjimečnou žákyní, ale také vzorem pro ostatní, kteří hledají inspiraci a motivaci k dosažení svých vlastních cílů. Její úspěchy na olympiádách nejsou jen pro ni samotnou, ale pro celou naši školu zářivým příkladem toho, co lze dosáhnout s odhodláním a vášní.

Natálie Ludvíková, žákyně 9.B, ZŠ Hlinecká