Úspěchy žáků ZŠ Hlinecká

Okresní kolo olympiády z českého jazyka pro žáky základních škol a víceletých gymnázií

Toto každoroční klání se už tradičně uskutečnilo v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích. Zúčastnění žáci v něm odpovídali nejen na otázky z mluvnice, ale vytvářeli i slohovou práci na zadané téma.

Nás z „Hlinek“ velice potěšilo 3. místo Lucky Chaloupkové, žákyně 9. B. Z jejího úspěchu máme radost i proto, že Lucie se ve výsledkové listině vklínila mezi žáky z prestižních budějovických gymnázií a slohovou práci měla dokonce nejlepší.

Talent Jihočeského kraje

O pár dní později ocenila vynikající taneční úspěchy našich žákyní Veroniky a Zuzany Hrubé i porota v soutěži talentů Jihočeského kraje – Verča získala 2. místo v taneční kategorii a Zuzka obdržela ve stejné kategorii čestné uznání. Veronika Hrubá (9.B) se svým tanečním partnerem již několik let boduje v republikových i mezinárodních soutěžích, její sestra Zuzana (5.A) už ve svém věku dosáhla v tanečním sportu také mnoha ocenění a úspěchů. Přestože obě sestry téměř veškerý volný čas tancují a trénují taneční vystoupení, daří se jim i ve škole dosahovat vynikajících studijních výsledků.

Okresní kolo matematické olympiády

V okresním kole matematické olympiády žáků 5. tříd soutěžila za naši školu žákyně Marie Harbáčková (5.A). Stala se úspěšnou řešitelkou okresního kola a ve velké konkurenci rovné stovky soutěžících se umístila na krásném 14. místě.

Blahopřejeme všem našim úspěšným soutěžícím a děkujeme za velmi pěknou reprezentaci ZŠ Hlinecká. Zároveň děkujeme všem jejich vyučujícím za to, že podporují své žáky v rozvoji jejich schopností a talentu.

Vedení ZŠ Hlinecká