Volby do Školské rady

Volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká se konají 9.05.2023 od 7:00 hod. – 18:00 hod. v budově ZŠ Hlinecká, ul. Komenského, kde voliči obdrží kandidátní listinu.

Voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka základní školy, který prokáže svou totožnost OP.