Zájmové kroužky na škole 2015 -2016

Zájmové kroužky na škole 2015 -2016

Kroužek Jméno a příjmení Den a hodina Třída
Volejbal Mgr. Jiřina Koberová Pondělí 14:00 – 15:00 6. – 7.
Volejbal Mgr. Jiřina Koberová Středa 14:00 – 15:00 8. – 9.
Angličtina pro nejmenší Mgr. Jaroslava Werbynská Středa 12:15 – 13:15 2.A, 1.A
Čtvrtek 12:15 – 13:15 2.B
Pátek 12:15 – 13:15 1.B
Řečová výchova (logopedie) Mgr. Jitka Janálová Pondělí 12:00 – 12:45 1.A, 1.B
Nepovinný předmět
Náboženství Josef Staněk Pondělí 13:00 – 13.45
budova Komenského
1. – 3.
Pondělí 13:45 – 14:30
budova Komenského
6. – 9.
Úterý 14:00 – 14:45
budova Vinařického nám.
4. – 5.