Budovu školy na Vinařického náměstí postihla 11. května ráno nemilá havárie v podobě spadlého stropního podhledu v učitelské sborovně. Naštěstí v té době ve sborovně nikdo nebyl a nedošlo tak ke zranění osob. V průběhu měsíce července probíhaly v budově školy práce spojené s vyklízením spadlého materiálu a úklidem poškozených prostor.

Technický a zkušební ústav stavební Praha provedl sondy v některých učebnách, stanovisko znaleckého posudku by mělo být známo do poloviny srpna. Poté proběhne jednání se zřizovatelem školy ohledně stanovení termínu znovuotevření budovy pro výuku žáků. Zákonní zástupci žáků 4. a 5. ročníků budou včas informováni prostřednictvím webových stránek školy a na vstupních dveřích obou základních škol. Opravy poničených prostor se pravděpodobně uskuteční během podzimních měsíců. Děkuji zřizovateli školy za pomoc při řešení této situace. Poděkování patří všem týnským hasičům, kteří se podíleli na sobotním vyklízení materiálu z poničené sborovny na školní dvůr. Velký dík náleží i členům pracovní čety firmy Rumpold za vyklizení a odvoz materiálu ze školního dvora a za pomoc při úklidu sborovny.

Mgr. Hájková, řed. školy