Budování třídy pro děti mateřské školy v budově ZŠ Hlinecká

V závěru srpna započaly práce na vybudování další třídy pro děti mateřské školy v budově hlinecké základní školy. Práce, spočívající v přípravě třídy, prostor pro paní učitelky a přeměně sociálního zázemí pro děti MŠ, pokračují rychlým tempem tak, aby na začátku října mohli nastoupit další předškoláci do školky. Projekt nové třídy předškoláků vzešel z rozhodnutí Rady města Týna nad Vltavou, reagující na potřebu zvýšení kapacity. Přejme novým předškolákům, ať se jim líbí v nově upravených prostorách naší hlinecké základní školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy