Burza středních škol na ZŠ Hlinecká ve školním roce 2022-2023

Po dlouhých a složitých letech 2020, 2021, kdy se podobné akce konat nemohly, konečně jsme letos uspořádali další ročník Burzy škol v řádném termínu a s normálním průběhem. Výchovný poradce školy pozval náboráře širokého spektra středních škol a učilišť Jihočeského kraje a to státních i soukromých. Někteří ředitelé škol nebo náboroví pracovníci se omluvili z různých důvodů a naši školu nenavštívili. Přesto se v úterý 8.11.2022 ve 14.30 v jídelně naší školy sešla pestrá společnost náborářů z 25 škol, našich žáků 8. a 9. ročníků a jejich rodičů.

Společně jsme strávili hodinu prezentací jednotlivých škol a učilišť, žáci a jejich rodiče se dozvěděli termíny Dnů otevřených dveří jednotlivých zařízení, došlo k rozdávání propagačních materiálů jednotlivých škol a často i k individuálním schůzkám mezi náboráři a zájemci o studium na daných školách. Všichni společně jsme si uvědomili, jak důležitým krokem do života mladého člověka je správný a odpovědný výběr budoucí střední školy, zdůraznili jsme žákům nutnost řádné přípravy na případné přijímací zkoušky a pohovory, důležitost návštěvy na nové škole, seznámení se s novým prostředím a lidmi a v neposlední ředě i možnost zkusit si tzv. přijímací zkoušky nanečisto. Domnívám se, že daná akce splnila svůj účel, a proto se v následujícím školním roce chystáme uspořádat ji znovu.

Za ZŠ Hlinecká Mgr.Josef Ťupa, výchovný poradce školy