Dotace z IROP míří na ZŠ Hlinecká

Vedení školy podalo v únoru 2017 žádost o dotaci do IROP v rámci výzvy č. 46. Začátkem listopadu 2017 obdržela škola zprávu o schválení projektů předložených v rámci výše uvedené výzvy a škola je nyní ve fázi před podpisem smlouvy. Podpořenými projekty jsou jmenované investiční akce: vybudování jazykové učebny, vybudování venkovní učebny přírodních věd, rekonstrukce stávajícího výtahu a vybudování  bezbariérového WC.  

V rámci realizace výše uvedených projektů dojde i k zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, bude doplněna zeleň na víceúčelovém hřišti školy. Finanční náklady činí necelých 4,7 milionů korun,spoluúčast příjemce dotace je ve výši 10%. Nově vybudované učebny umožní další rozvoj kvalitního vzdělávání žáků v naší škole, především pak vzdělávání jazykové a přírodovědné. Získané finanční prostředky přispějí i k odstranění bariér v budově školy. Bude zajištěno plnohodnotné vzdělávání také žáků s pohybovým omezením a žádný žák tak  nebude vyloučen ze vzdělávání.  Děkujeme zřizovateli naší školy, Městu Týn nad Vltavou, za podporu jmenovaného projektu.

Mgr. Hájková, ředitelka školy