Hlinecký vánoční jarmark

Fotografie, video 1, video 2

2. prosince jsme si všichni užili náš „Hlinecký vánoční jarmark“, den, který byl dlouho plánován a připravován. Představy o konání jsme měli všichni trochu jiné, o všechny ty krásné výrobky žáků školy, o nádherné pěvecké a hudební vystoupení našich žáků, o živého vánočního kapříka, jsme se chtěli podělit s rodiči, prarodiči a dalšími příznivci školy. Ale všichni víme, že současná epidemiologická situace nám naše představy nemohla umožnit. Abychom dodrželi požadovaná hygienická opatření, vystupovali žáci ve třech etapách, nejprve žáci prvního stupně, pak žáci z naší Vinařické školy a školní družiny, závěr vystoupení patřil žákům z druhého stupně.

Stoly na hale zdobily výrobky a je velmi těžké všechny popsat, ze všech na nás dýchala vánoční atmosféra a věřte, tou krásou a celou atmosférou jsme byli všichni dojati. K prohlídce výrobků vás zvu na naše školní webové stránky, kde jsme se je snažili zachytit, zdokumentovat. Letošní vánoční zdobený stromek je skutečnou dominantou školní vstupní haly, staré lyže a historické sáňky pod stromečkem tiše lákaly k sněhovým radovánkám. Výrobky žáků vypovídaly o šikovnosti, nápadech a hlavně chuti žáků vyrobit výrobek, který bude ten nejkrásnější a udělá to největší radost. Nemohu poděkovat našim pedagogům, ti mají velkou zásluhu na vydaření se celé akce, jejich chuť a zápal do práce byla viditelná. Na žáky školy čekali čerti, andělé a Mikuláš, všichni dostali malé dárečky, někteří i uhlí a brambory. Živý hlubocký kapřík udělal radost všem. Touto cestou bych velmi ráda poděkovala panu Janu Meidlovi, který nám zajistil a připravil zvukovou aparaturu, děkuji p. učitelce Duroňové a tím i Rybářství Hluboká za dárek v podobě živého kapříka.

Co říci závěrem, na „Hlinecký vánoční jarmark“ budeme všichni velmi rádi vzpomínat a budeme doufat, že příští vánoční jarmark bude za přítomnosti rodičů a hostů.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy