Informace pro rodiče a žáky – pololetní vysvědčení ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v souvislosti s epidemií
covid-19 a v souvislosti s nařízením MŠMT bude pololetní vysvědčení žáků zveřejněno ve školním informačním systému DM SOFTWARE (ŠKOLA ONLINE) dne 28. 1. 2021.

Známky najdete na záložce HODNOCENÍ – VÝPISY HODNOCENÍ – HODNOCENÍ ŽÁKA/STUDENTA, známky za pololetní hodnocení žáka jsou v posledním sloupci, zkratka Uz…

Výpis z vysvědčení v tištěné podobě obdrží žáci 3. – 9. ročníků při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.
Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2021.

vedení školy