Informace pro rodiče ke stávce 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali, že část zaměstnanců Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká se připojila ke stávce 27. 11. 2023.

V určený den může vedení školy zajistit péči pouze o žáky 1. až 3. ročníků v rámci školní družiny. Zajištění provozu ŠD je možné v čase od 7:00 hodin do 15:00 hodin. Školní jídelna bude ten den v provozu.

Žádáme rodiče žáků 1. – 3. ročníků, aby nahlásili svůj požadavek nejpozději do pátku 24. 11. 2023 do 8:00 hodin u třídního učitele dítěte.
Požadujeme informaci: jméno žáka____________třída_____
a) bude syn/dcera ve ŠD: ano ne
b) pobyt v ŠD: od ………hodin do ………hodin
c) syn/dcera bude odcházet ze ŠD: sám doprovod rodiče
b) syn/dcera se bude stravovat ve ŠJ: ano ne

Pro žáky 4.B a 5.A (mimo 4.A a 5.B exkurze ČB) a pro žáky 6. až 9. ročníků není možné zajistit výuku v běžném režimu. V den stávky 27. 11. 2023 nepůjdou tito žáci do školy.

Děkujeme za pochopení.
vedení školy