Opět distanční výuka

Po tradičním začátku školního roku, kdy jsme se konečně znovu všichni setkali ve školních lavicích a postupně se vrátili do normálního režimu, přišlo další zavření škol a s ním přechod na vyučování na dálku. Stejně jako ostatní školy v naší republice, i my se v současné době opět musíme vypořádat s nástrahami distančního vzdělávání.

Využili jsme všech zkušeností z jarního období, pro vkládání výukových materiálů, komunikaci s žáky a zadávání domácích úkolů se nám osvědčil školní informační systém DM SOFTWARE/ŠKOLA ONLINE. Zároveň jsme nově začali využívat Microsoft TEAMS, který nám umožňuje pravidelně realizovat online hodiny hlavních předmětů. Pro vyučující to znovu byla výzva, jak se s  nastalou situací vypořádat, děkujeme školní metodičce ICT a všem učitelům, že se podařilo společnými silami distanční výuku obohatit o další nástroj.

Děkujeme také všem rodičům našich žáků, že svým dětem pomáhají především s technickými, ale i dalšími problémy, protože bez nich by distanční výuka na základní škole nebyla možná. Přestože se všichni snažíme, víme, že výuku ve škole není možné plnohodnotně nahradit, a moc si přejeme, aby k uklidnění celkové situace a návratu žáků do školy došlo co nejdříve.

Vedení ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká