Přejeme vám krásné a ve zdraví prožité společné dovolené

Vážení rodiče, milí žáci,

s blížícími se letními prázdninami vám všem přejeme krásné a ve zdraví prožité společné dovolené.

Školní rok 2017 – 2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017.  

O zahájení výuky žáků 4. a 5. ročníků v budově školy na Vinařického náměstí budou žáci a jejich zákonní zástupci včas informováni prostřednictvím webových stránek školy /www.zshlinecka.cz/ a na vstupních dveřích obou školních budov.   

vedení školy