Projekt OP VVV úspěšně zakončen

Na konci prázdnin, v srpnu 2019, byl ukončen vzdělávací projekt OP VVV I – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání na naší základní škole. Projekt byl realizován dva roky, bylo podpořeno více jak 50% žáků. V rámci projektu byly plněny tyto aktivity: doučování žáků, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her, byli vzděláváni pedagogové školy.

Díky projektu se zlepšila kvalita vzdělávání žáků na naší škole, byl podpořen profesní a odborný růst učitelů školy. Projekt tak splnil svůj cíl.
Od září 2019 probíhají na škole aktivity v rámci druhé výzvy OP VVV II tzv. šablony 2. Realizace vzdělávacího projektu je opět stanovena na dva roky.

Mgr. Hájková, ředitelka školy