Projektový den na ZŠ Hlinecká

2014-projekt-denV pátek 2. 5. probíhalo na naší škole netradiční vyučování, konal se celoškolní Projektový den. Tato forma vyučování je mezi žáky velmi oblíbená, podporuje tvořivost, spolupráci, individuální aktivitu a vzájemnou komunikaci. Žáci 1. stupně strávili projektové vyučování pod vedením svých paní učitelek po třídách. Již samotné názvy projektů napovídaly, o jakou aktivitu půjde . Tak například “Jíme zdravě a s chutí “, “Na silnici na kole, v pohodě a vesele”, “Plavba lodí”, “Máme rádi zvířata”, “Příroda kolem nás” … Žáci z 2. stupně si mohli vybrat, do jakého projektu se zapojí, jaký úkol budou řešit. Vyučující připravili pro žáky 12 projektů, ty byly prezentovány netradičními a poutavými letáky. Posuďte sami, že nebylo jednoduché se rozhodnout. Projekt “Rébusiáda” ,”Turnaj ve stolním tenise”, ” Sportovní atletický čtyřboj”, “Pověsti a historie Týna nad Vltavou”, “Naučná stezka Semenec”, “Využití mléka v kuchyni a stloukání másla”, “Po stopách neznámého zvířete” a nebo “Den v chemické laboratoři”. Výstupy z jednotlivých projektů byly velmi zajímavé a žáky bavily. V keramické dílně si žáci vyrobili trojrozměrnou plastiku zvířete z keramické hlíny a vědecká expedice hledala stopy výskytu tohoto druhu . Při pobytu na naučné lesní stezce na Semenci žáky čekalo “Překvapení”. Při plavbě lodí tvořili žáci třídy posádku, plavili se až do Severního moře, zapisovali vlastnoručně vyrobený lodní deník, poslali vzkaz v lahvi. V jazykovém projektu žáci navštívili malé krásné Skotsko. Nechyběla exkurze do chráněné dílny U sv. Kateřiny, žáci si vlastnoručně zdobili hliněný hrnek . V chemické laboratoři žáci experimentovali, prováděli pokusy , související s běžným životem. Projekt ve školní dílně zaujal obzvlášť chlapce, vyráběli dřevěný držák na vzkazy v podobě zelené žabky. Cvičnou školní kuchyni obsadily dívky, uvařily skvělou bramborovou polévku, palačinky s džemem a výborný ananasový moučník. V projektu “První pomoc není věda”se stali žáci na chvíli záchranáři. Při projektech vykonávali žáci činnosti, na které v běžných vyučovacích hodinách nebývá čas. Žáci vzájemně spolupracovali a v dobré náladě pak splnili všechny úkoly. Projektový den se nám velmi vydařil!

Z. Hájková, řed. školy.