Začal nám nový školní rok, jsme třeťáci

Žáci třetích tříd začali nový školní rok projektem: „Naše obec“. V rámci této aktivity se vlastním samostatným bádáním seznamovali s městem, ve kterém navštěvují ZŠ. Pro většinu z nich je to také jejich bydliště. První z akcí projektu byla návštěva Přírodovědného muzea na Semenci. Zde děti poznávaly okolní přírodu a její význam pro život člověka. Na závěr si vyrobily podzimní výrobek. Dalším krokem na cestě za poznáváním našeho města byla beseda v místní knihovně, kde děti paní Iva Janovská seznámila s historií Týna nad Vltavou, s významnými osobnostmi města, děti měly možnost vidět makety historických budov a posléze tyto objekty poznávat v reálné velikosti a současné podobě na našem náměstí a v okolí řeky. Tato beseda byla velice zajímavá a přínosná. Poté navazovala prohlídka podzemních chodeb, kde naše žáky provedly pracovnice Infocentra.

Po neobvyklém zážitku bylo dětem nabídnuto i občerstvení. Na závěr dvouměsíčního projektu byla pro děti připravena velice pěkná beseda o dopravní situaci v Týně nad Vltavou. Děti získaly nejenom teoretické poznatky, ale také si vyzkoušely praktickou stránku z oblasti DV – určovaly v terénu dopravní značky, probíraly situace na křižovatkách a měly možnost vypracovat dopravní zkušební test. Celou akci vedl pan David Slepička, který dětem za jejich snahu a pozornost předal drobné upomínkové předměty. Po celou dobu svého snažení si děti hledaly nové informace na zadané téma samy a své poznatky si zpracovaly do pracovních listů listů nebo do svých lapbooků .
Práci žáků chválíme.

Mgr. Jitka Janálová