Exkurze žáků ZŠ Hlinecké do Plzně

Ve čtvrtek 5.10.2023 se žáci 6.B vypravili na exkurzi do podniku „ ZEVO“ Chotíkov a na návštěvu ZOO v Plzni. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Návštěva moderního zařízení k energetickému využití odpadů v Chotíkově u Plzně byla pro žáky velkým přínosem. Se zaujetím si prohlédli celý provoz spalovny odpadů. Viděli, jak odpady, které již nelze recyklovat, se mění na tepelnou a elektrickou energii. Tím se za rok ušetří desítky tun hnědého uhlí. Vyslechli si také poutavou přednášku o nebezpečí dioxinů a vyzkoušeli si mnoho interaktivních her. Získané informace žáci jistě využijí nejen ve škole, ale i ve svém dalším životě.
Součástí exkurze byla také návštěva překrásné ZOO v Plzni. Nejvíce se dětem líbily žirafy a opice. Počasí nám přálo, děti si exkurzi užily a odnesly si spoustu vědomostí.

učitelé přírodopisu
ZŠ Hlinecká