Žáci ZŠ Hlinecké vyhráli pohár Městské policie

Ve středu 26. dubna proběhlo na dopravním hřišti oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů „O pohár Městské policie Týn nad Vltavou“, které se zúčastnilo celkem 7 škol z Týna a okolí. Žáci 4. tříd pilně trénovali a poctivá příprava se vyplatila. Družstva složená vždy ze dvou dívek a dvou chlapců měla prokázat své znalosti a dovednosti ve 4 disciplínách.

Praktická část zahrnovala jízdu na dopravním hřišti stanovenou trasou podle pravidel v časovém limitu a jízdu zručnosti. V teoretické části žáci absolvovali test znalostí silničního provozu a nakonec odpovídali na otázky o poskytování první pomoci. I přes náročnost některých disciplín a velkou konkurenci se žákům 4. A ze ZŠ Hlinecké podařilo vybojovat krásné 1.místo!. Gratulujeme vítěznému týmu ve složení Eliška Pospíchalová, Jana Valentová, Mikuláš Matoušek a Adam Žák.

Mgr. Martina Babková, třídní učitelka