Zakončení projektu „Děti do bruslí“

Organizátorem projektu je spolek Děti do bruslí z.s., který zastupuje bývalý extraligový hokejista pan Zdeněk Ondřej. Cílem projektu je poskytnout žákům 1. stupně základních škol výuku formou kurzu, žáci mají možnost získat základy správného bruslení. Obě základní školy se do tohoto projektu zapojily již pátým rokem. Žáci jsou organizátorem kurzů bruslení úrazově připojištěni (jedná se o připojištění nad rámec pojištění žáků v době výuky, obě základní školy mají sepsánu Smlouvu o provádění bruslařské výuky. Projekt byl zahájen 07. 10. 2022 a ukončen 16. 12. 2022.

Z dotace „Oranžového roku“ byl plně hrazen pronájem ledové plochy pro obě základní školy ve výši 22500,- tisíc Kč, na dopravu do místa bruslení do Soběslavi činil příspěvek pro obě základní školy 7500 tisíc Kč. Z rozhodnutí RM byl v závěru kalendářního roku 2022 ZŠ Hlinecké navýšen provozní příspěvek z rezervy Oranžového roku o částku 47 500,-Kč za účelem úhrady dopravného v plné výši. Příspěvek z Oranžového roku činil na žáka 945,12 Kč, zákonný zástupce zaplatil jen kurzovné ve výši 500,-Kč (někteří rodiče využili příspěvek na kurzovné pro své dítě i ze zdravotní pojišťovny).

Z obou základních škol byli osloveni zákonní zástupci žáků 1. ročníků, 2. a 3. ročníků, dobráni pak byli i žáci 4. a 5. ročníků. Doprava byla zajištěna formou GV Bus , autobus byl naplněn žáky obou škol. Projektu “Děti do bruslí” se účastnilo ze ZŠ Hlinecká 33 žáků, ze ZŠ Malá Strana 46 žáků. Doprovod žáků a dohled nad žáky během výuky bruslení zajišťuje vždy jeden pedagog z každé základní školy, případně i AP. V závěru každého kurzu jsou žáci odměněni knoflíkem s logem “DDB” a osvědčením o absolvování kurzu, od zástupce zřizovatele školy pana radního O. Boušky žáci obdrželi čokoládovou medaili. Finanční příspěvek v rámci “Vltavotýnského oranžového roku 2022” byl plně využit.

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy