Blahopřejeme čtvrťákům ze ZŠ Hlinecká!

Dne 31. 5. 2017 se uskutečnila na místním dopravním hřišti soutěž O POHÁR MĚSTSKÉ POLICIE. Žáci čtvrtých tříd se utkali v dopravních dovednostech a obě družstva naší školy byla velmi úspěšná. Družstvo 4.A ve složení Monika Jindřichová, Alice Zahradníková, Tomáš Kunt a Filip Hudeček v dopravní soutěži zvítězili, na třetím místě se umístili žáci 4.B. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vedení školy ZŠ Hlinecká