Fotbalové utkání školních družin ZŠ Hlinecká a ZŠ Temelín

Děti ze školních družin Hlinky a Temelín sehrály fotbalové utkání ve středu dne 24.  5.  na školním hřišti ZŠ Hlinecká. První mužstvo sestavené z dětí 1. a 2. tříd porazilo po dobrém výkonu své vrstevníky ze ŠD Temelín 4:0. Současně se hrál zápas sestavený z dětí 3. a 4. tříd, ve kterém děti ze ŠD z Temelína porazily žáky ze ŠD Hlinky 7: 4. Obě utkání byla sehrána s velkým nasazením před fandícím publikem. Pro ostatní děti byly připraveny sportovní disciplíny a všichni byli odměny sladkým pamlskem. 

Celá akce byla zakončena tanečním vystoupením roztleskávaček. Tímto bych ráda poděkovala hostům ze ŠD Temelín, kteří přijali naše pozvání. Dále chlapcům z osmé třídy, kteří připravili fotbalové hřiště a zároveň se zhostili role rozhodčích pod vedením fotbalového kouče pana Daniela Mikuličky. Nad celou akcí dohlížely vychovatelky ŠD Hlinky, kterým patří také poděkování. Všem přeji krásné slunečné prázdniny.

Marcela Šimáková, vedoucí vychovatelka ŠD