ZŠ Hlinecká na soutěži školních časopisů a novin roku 2017

V pátek 28. 4. 2017 jsme se vydali do Českých Budějovic na vyhlášení výsledků již 7. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. Do budovy Zastupitelstva Jihočeského kraje jsme dorazili kolem 9. hodiny. V sále jsme byli mezi prvními účastníky, našli jsme si vhodná místa a čekali na zahájení. V sále nás všechny vřele přivítala Doc., Ing. Lucie Kozlová, PhD., náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje.

Následně k řečnickému pultu pozvala prvního hosta, kterým byl letos Jakub Hardt, jenž je manažerem projektu School press club, což je poloprofesionální program na tvorbu školních časopisů a novin. Vítězové jednotlivých kategorií jako bonus od něj obdrželi poukázku na tento program zcela zdarma. Druhým hostem byl rotmistr Václav Bergman, který slouží u protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Rotmistr Bergman se začátkem roku zúčastnil prestižní soutěže o nejlepšího vojáka (Best Warrior Competition) v americkém státě Nebraska. Barvitě nám vylíčil, jak tato soutěž probíhala a jaké disciplíny zde museli všichni účastníci absolvovat. Sám obdržel vyznamenání za vynikající výsledky od velitele Pozemní sekce Nebraské národní gardy generála K. Lyonse. 

Poté následovala krátká a příjemná přestávka, během které se mohli všichni přítomní občerstvit a načerpat nové síly. Třetím a zároveň posledním hostem byl Mgr. Miroslav Šindelář pracující na odboru komunikace Ministerstva obrany České republiky. Seznámil nás s projektem POKOS, což je projekt přípravy obyvatel o obraně státu pro školy, učitele, děti a mládež.  Ve 12 hodin proběhlo vyhlášení výsledků. Naše redakční rada získala ve své kategorii (Časopisy a noviny vydávané žáky II. stupně) 3. místo. Tento krásný výsledek byl pro nás i naši školu velkým úspěchem. Na tomto setkání jsme získali nové poznatky a inspirace jak náš časopis dále rozvíjet a vylepšovat.

Psali Jan Kodad a Robin Nuhlíček, žáci ZŠ Hlinecká

Členy naší redakce nakreslila Natka Tašková.